Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Best home

Nyhet 2011-03-14

Stödgruppen för kyrkan begär att utredningen görs om

Svenska Magasinet i Spanien

Nyheter 2011-03-14

”Kyrkvärnet” som är den grupp som kämpar för Svenska kyrkans bevarande på Costa del Sol begär nu att utredningen görs om och att alternativa möjligheter för församlingen i Fuengirola prövas. En begäran är överlämnad till nämnden och i väntan på resultatet bör inte församlingen läggas ner eller fastigheter säljas menar man.

Det var i torsdags den 10 mars som det hölls ett informationsmöte i Svenska kyrkan lokaler i Fuengirola. Mötet leddes av Anders Bergkvist, chef för Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, och Stefan Bergmark, regionchef med ansvar för Spanien. Kyrksalen var trots det dåliga vädret fylld med ca 200 personer som var intresserade av att höra om kyrkans framtid i Fuengirola.

Representanterna från SKUT höll en presentation om bakgrunden till de aktuella besparingarna inom Svenska Kyrkan, utlandskyrkans andel av dessa besparingar och de beslut som tagits specifikt om kyrkorna i Spanien. Orsaken till behovet av stora nerdragningar inom svenska kyrkan är att skattefriheten för de så kallade prästlönefonderna upphörde 2009.

Kyrkvärnet, som är den grupp som ska kämpa för kyrkans bevarande, poängterar i noteringar efter mötet att avsevärda belopp har betalats ut i avgångsvederlag för personal som slutat av olika skäl och att detta inte nämndes vid informationsmötet i torsdags.

På nationell nivå har sparkravet satts till 60 millioner kronor per år som skall nås i två steg under 2011 och 2012. Utlandskyrkan skall av detta spara 13 millioner per år och dessutom klara sin budget, vilket man inte riktigt gjort. Stora nerdragningar görs i Skagen (Danmark) och Tyskland.

Kyrkvärnet menar att utlandskyrkan har fått en oproportionellt stor andel av besparingarna. Utlandskyrkans budget är ca 100 millioner av en total på över 2 milliarder.

Beslut om verksamheten i Spanien togs den 20 februari 2011 av nämnden för SKUT. Av total sju församlingar läggs två ner, Fuengirola och Puerto de la Cruz på Teneriffa.
Olle Montelius inledde frågestunden i torsdags med att kritisera den utredning som lett fram till besluten. Han ställde sedan ett antal frågor om beslutsprocessen och beslutsunderlagen.

Anders Bergkvist medgav att det funnits brister i utredningen, men hävdade att man försökt kompensera detta med en dialog efteråt. Att församlingen i Torrevieja blir kvar medan Fuengirola läggs ned anser många är märkligt.

Ett argument är att Fuengirola har ett bättre nätverk av andra organisationer Torrevieja har under fyra år haft ett mycket erfaret, kompetent och engagerat prästpar. En liten församling utan kyrka har utvecklats till en med 360 medlemmar, varav många mycket aktiva, i en hyrd fin kyrka i tre plan.

Lars Palmgren, tidigare präst i Fuengirola påpekade:
”Församlingar går upp ibland och ner ibland. Den i Fuengirola har gamla anor, har tidvis varit mycket stor och underlaget och möjligheterna här är mycket stora.”

Den pensionerade kyrkoherden Olle Montelius överlämnade en hemställan som skall vidarebefordras till nämnden. I denna begärs att utredningen görs om och att alternativa möjligheter för församlingen i Fuengirola prövas. I väntan på utredningsresultatet skall inte församlingen läggas ner eller fastigheter försäljas.

Alex Westin presenterade ett förslag som går ut på att församlingen skulle kunna leva vidare utan ekonomiskt stöd eller utsänd personal från SKUT. Verksamheten kan baseras på pensionerade präster, som inte får lön men fri bostad och ett traktamente. En viktig förutsättning är att lokalen inte säljs till utomstående, utan kan disponeras även i fortsättningen.

Lars Palmgren som varit präst i Fuengirola kritiserade satsningen på kyrkan i Paris – 40 millioner – ett belopp som vida överstiger besparingskraven inom SKUT.

Monica Haglund, kyrkorådets ordförande berättade att hon arbetat med kyrkan i 20 år och att hon under sin tid som ordförande upplevt en positiv utveckling. Nedläggningsbeslutet har kommit som en stor chock och rådet gör nu allt vad man kan för att göra det bästa möjliga av situationen.

Representanterna från SKUT tackade för ett bra möte och lovade att ta med sig ”den kraft och det engagemang” som demonstrerats under kvällen, till nämnden när förslaget om omprövning av nedläggningen skall behandlas, skriver Kyrkvärnet.

Bildtext: Nämnden med kyrkorådet vid Svenska kyrkan i torsdags (Foto: Kyrkvärnet)

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2019 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 120 000 per månad, över 2 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255