Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nyhet 2017-03-10

Jordskalv i Navarra – information som kan rädda liv

Svenska Magasinet i Spanien

Nyheter 2017-03-10

Ett kännbart jordskalv inträffade i morse i ett område utanför Pamplona i Navarra. Det hade en styrka på 4,4 grader på richterskalan och inträffade klockan 07.43 på morgonen. Ett efterskal med en styrka på 2,6 grader registrerades två timmar senare. Skalvet var kännbart i stora delar av Navarra men ser inte ut att ha orsakat några större skador. En bidragande orsak till den lyckliga utgången är förmodligen att epicentrum var i ett naturområde med liten bebyggelse, närmaste by var Oricáin som har cirka 120 invånare.

Nu hör inte norra Spanien till de mest jorskalvsbenägna områdena i Spanien, södra och sydöstra Spanien är ett mycket mer seismiskt aktivt område. Faktum är att hela medelhavsområdet ligger i ett seismiskt mycket aktivt område, allra värst drabbat är Italien.

Mer fatala jordskalv har förekommit och lär också komma i framtiden. Jag har själv varit med om ett jordskalv i Italien där grannbyn blev utplånad därför vill jag gärna propagera för att så många som möjligt lär sig de de mest grundläggande kunskaperna om hur man bör bete sig. Det går att vidta förebyggande åtgärder för att minimera riskerna och man bör veta hur man skall bete sig under och efter själva skalvet.

Av Jonny Erixon

Svenska ambassaden i Pristina (Kosovo) som också är ett jordskalvsområde har tagit fram information om hur man bör bete sig. Den kommer här:
De flesta större jordskalv varar 1-2 minuter. När skalvet väl börjat har man ofta bara några korta sekunder för att hinna skydda sig. Om ett jordskalv skulle bryta ut, är det nödvändigt att agera mycket snabbt.

Före jordskalvet
 • Tunga föremål och sådana som lätt kan gå sönder bör placeras på de nedersta hyllorna.
 • Kontrollera att elektriska ledningar, gasledningar och varmvattenberedare är i sin ordning.
 • Försäkra dig om var huvudströmbrytare för gas, vatten och elektricitet är placerade.
 • Eventuella sprickor i tak och väggar bör undersökas och repareras.
 • Skaffa brandsläckare till hemmet.
Under jordskalvet
 • Om du befinner dig inomhus, sök skydd under ett stadigt bord, till exempel där du kan undgå att träffas av nedfallande skåp, bokhyllor och andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Undvik att stå nära fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.
 • Om en eld skulle bryta ut, släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med gasspisar, elektricitet och övriga energikällor. Se till att brandfarliga föremål förvaras på en säker plats. Det är oftast de efterföljande bränderna som leder till en större katastrof i samband med en jordbävning.
 • Rusa inte utomhus i panik utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Hänsyn får tas till husets stabilitet, grundvalar och kondition samt risken för nedfallande föremål utomhus, t.ex. fönsterglas och skyltar.
 • Använd trappor. Använd aldrig hissen under en jordbävning.
 • Planera i förväg hur du på snabbaste sätt skall kunna ta dig ut om du t ex inte kan få upp ytterdörren.
 • Om du befinner dig utomhus, så försök att skydda ditt huvud mot nedfallande föremål, väggar och ledningsstolpar, etc. En öppen plats är att rekommendera.
 • Om du befinner dig i en bil, så stanna omedelbart vid vägsidan och bli kvar i bilen för skydd. Undvik att parkera under broar och viadukter som kan störta ned.
 • Knäpp på lokalradion för att få information.
Efter jordskalvet
 • Var förberedd på eventuella efterskalv som kan åstadkomma ytterligare förödelse.
 • Om gasledning skadats, öppna fönster och stäng av huvudströmbrytaren.
 • Om elledningen skadats, stäng av huvudströmbrytaren.
 • Undvik skadade byggnader som lätt kan rasa och iakttag största försiktighet om du måste gå in i dem.
 • Följ via radio och TV de evakueringsinstruktioner som ges av lokala myndigheter.

En relaterad artikel: Experter utesluter inte större jordskalv på Solkusten

Bildtext: Bildtext: Sacramento Street i San Fransico 1906, bränderna som uppstod förstörde praktiskt taget hela staden.  
Sacramento Street i San Fransico 1906

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2020 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 120 000 per månad, över 2 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255