Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nyhet 2019-07-16

Präst på Costa del Sol stämmer Svenska kyrkan

Svenska Magasinet i Spanien
Dela med
SvM
2019-07-16

Till årsskiftet löper anställningen ut för Mikael Jönsson, präst vid Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) på Costa del Sol. Men Mikael Jönsson menar att det finns ett muntligt avtal fram till december 2027 och stämmer SKUT i ett tvistemål i Uppsala tingsrätt för fastställelsetalan och fullgörelsetalan av anställningsavtal samt skadestånd.

Av Ola Josefsson

Spanien är en plats där man önskar vara och leva, sa Mikael Jönsson och Lena Ottosson när de intervjuades i Svenska Magasinet, inflyttade på Costa del Sol vintern 2014/2015. Om det blir en fortsättning är i skrivande stund osäkert.

Mikael Jönsson, 52, anställdes av Svenska kyrkan 2009 och är sedan 2015 placerad på Costa del Sol och är denna församlings kyrkoherde. Hans nuvarande anställningsavtal är daterat 17 augusti 2017 med retroaktiv verkan från den 1 juni 2017 och innebar en ny tjänst som kyrkoherde i församlingen och löneökning. Det avtalet löper till den 31 december 2019. Dock ska hans nuvarande anställningsavtal genom en muntlig överenskommelse den 21 februari 2017 förlängts med sju år till december 2027.

Svenska Kyrkan har därefter inte förmåtts att skriftligen formalisera det muntliga avtalet oaktat att Mikael Jönsson krävt ett skriftligt avtal vid upprepade tillfällen och under två år.
Dessutom har församlingen genom kyrkorådet på Costa del Sol begärt att hans förlängda förordnande ska bekräftas genom ett skriftligt avtal.
Framställan har inte ens besvarats av Svenska kyrkan, och de har inte heller kommit med någon grund för att den inte är bunden till det muntliga avtalet.

Från Svenska kyrkan hävdar man att det är femårskontrakt som gäller när Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) anställer präster vid församlingar i flera sydeuropeiska länder. Mikael Jönsson har varit präst vid Svenska kyrkan i Fuengirola på den spanska Solkusten sedan 1 januari 2015. Till den kommande vintern löper kontraktet ut och det blir ingen förlängning. Så är reglerna, menar SKUT.
- Det har med hans kontrakt att göra och han har valt att gå till tingsrätten, förklarar Rickard Jönsson, avdelningschef för Svenska kyrkan i utlandet

Rikard Jönsson kan inte kommentera ärendet då Mikael Jönsson har valt att stämma SKUT i domstol.
- Jag kan bara konstatera att under min tid är det första gången som en präst stämmer Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) inför domstol. Det har aldrig tidigare hänt under mina år.

Rikard Jönsson är noga med att betona att det rör formella saker som gör att Mikael Jönsson inte får förlängt kontrakt vid Svenska kyrkan på Costa del Sol.- Det har alltså inget med hans insatser att göra.

I Spanien, Italien och Grekland anställs samtliga präster i Svenska kyrkan i utlandet på högst fem år.
- Det är inte möjligt att få längre tjänstgöring, det har med socialförsäkringen att göra. Det finns ett undantag i svensk socialförsäkring och det har med pensionen att göra som är lägre i dessa länder, förklarar Rikard Jönsson.

Men enligt Mikael Jönsson, kyrkoherde vid församlingen på Costa del Sol finns det alltså ett muntligt avtal från februari 2017 om förlängning fram till 31 december 2027.

Nu ligger ärendet vid Uppsala tingsrätt. Svenska Magasinet har läst totalt 50 akter, samtliga handlingar i ärendet där Mikael Jönsson vill ha sin rätt fastställd och skadestånd.
Som ombud har kärande Mikael Jönsson två advokater, Göran Rise och Börje Leidhammar, samt Jessica Kamph som senior paralegal.
Svarande är Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) där utlandschefen Lena Brolin och Rickard Jönsson är ställföreträdare.

Enligt yrkanden finns det ett muntligt avtal från februari 2017 där Mikael Jönsson har rätt till tjänsten som kyrkoherde vid församlingen Svenska Kyrkan Costa del Sol från 1 januari 2020 till 31 december 2027, något som tingsrätten ska ta ställning till. Kärande yrkar även på att SKUT ska stå för rättegångskostnaderna.
Mikael Jönsson yrkar även på att SKUT skriftligen formaliserar det muntliga avtalet senast den 30 juni 2020 för anställning fram till den 31 december 2027.

I övrigt yrkar Mikael Jönsson på skadestånd och utbetalning retroaktivt motsvarande hans löneförmåner och sociala avgifter till 31 december 2027, ett belopp som senare kommer att anges.

Mikael Jönsson är gift med Lena Ottosson (bilden) som har ett anställningsavtal som assistent med diakonal inriktning vilket löper fram till den 31 december 2019. Hon har också träffat ett muntligt avtal om att hennes anställning ska förlängas med ytterligare sju år, enligt en inlaga i tingsrätten.
Lena Ottosson har inte heller lyckats få sitt muntliga avtal formaliserat i ett skriftligt avtal trots ett otal framställningar under två år. Hon kommer själv föra talan om sitt anställningsavtal, enligt tingsrättens handlingar.

Svenska Magasinet har talat med Mikael Jönsson som menar att det har varit svårt ha en kommunikation med SKUT då personalomsättningen har varit stor.

- Vi stämmer, vi har bevisbördan och bevisen. Vi har e-postkorrespondens sedan flera år tillbaka. Det finns så stark bevisning att det kommer att falla till vår fördel, säger Mikael Jönsson.

Han tycker hela situationen och SKUT:s handlande är besynnerligt med skenkontrakt, brist på dialog, oklara regler och svar samt en ledning som brister.
- 2017 togs en policy med kollektivavtalet om längre anställningar än fem år. SKUT lovade oss att ett kontrakt var på gång i februari. Nu riskerar vi att hamna i arbetslöshet. Det är ovärdigt, vi förväntar oss mycket mer av SKUT.

Mikael Jönsson säger att Svenska kyrkan på Costa del Sol är en fint fungerande församling där personalen är det viktigaste verktyget. Något som ledningen vid SKUT också har berömt församlingen för.
- Vi kan inte förstå denna vändning, säger en besviken Mikael Jönsson.

I måndags inkom ett svaromål från SKUT till tingsrätten i Uppsala. Närmast ska rätten sätta ett datum för muntlig förhandling.
 

 

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255