Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Företagsrörlighet: Kan man flytta ett bolags säte till ett annat EU-land?

Annons - Svenska magasinet

Företagsrörlighet: Kan man flytta ett bolags säte till ett annat EU-land?

2009-10-08

För första gången i spansk lagstiftning, genom godkännandet av Lagen 3/2009, från 3 april, rörande strukturella ändringar av handelsbolag, regleras den internationella förflyttningen av ett bolags säte, det vill säga, förflyttningen av spanska handelsbolags säte till utlandet och förflyttningen till spanskt territorium av företag som bildats i enlighet med lagen i andra stater.


Version för utskrift Skicka till en vän

Med en allt mer ökande handel mellan EU-länder och en växande globalisering, har man bland annat velat förenkla rörligheten för bolag genom den process som påbörjades i och med godkännandet av förordningen om Europabolag och så med lagen 19/2005 av den 14 november gällande Europabolag med säte i Spanien.
Den nuvarande lagen innebär en sammanslagning, om än inte helt och fullt, av de existerande handelsnormerna, genom att uttryckligen upphäva kapitlet som handlar om förändring, sammanslagning och splittring i den spanska aktiebolagslagen (LSA) och i lagen för bolag med begränsat ansvar (LSL).

1.- Vilken juridisk regim ska tillämpas vid en förflyttning av bolagets säte?
Både förflyttningen av ett spanskregistrerat handelsbolags säte till utlandet, såväl som ett utländskt bolags förflyttning till spanskt territorium, regleras av de internationella fördragen eller avtalen som är gällande i Spanien och i nuvarande lag. Undantaget är de Europabolag vars juridiska regim är specifik.

2.- När tillåts förflyttning av bolagssäte till utlandet?
Ett bolag som är registrerat och bildat i enlighet med spanska lagen kan enbart förflytta sitt säte till utlandet, om staten till vars territorium man förflyttar bolagssätet tillåter bibehållning av bolagets juridiska status. Det vill säga, alltid som den utländska staten erkänner bolaget som sådant, även om det är bildat och registrerat i ett annat land.
Spanska bolag som befinner sig under avveckling eller i ackorduppgörelse med borgenärer kan inte förflytta sitt bolagssäte till utlandet.

3.- När tillåts förflyttning av bolagssätet till Spanien?
Förflyttning till spanskt territorium av ett bolag som är bildat i enlighet med lagen i annan stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan genomföras under förutsättning att de i spansk lag fordrade förutsättningarna för bolaget i fråga uppfylls, såvida inte internationella fördrag eller konventioner giltiga i Spanien anbefaller annat.
Speciellt beträffande utländska bolag med kapitalandelar som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som önskar förflytta sitt bolagssäte till Spanien, skall bevisa med RAPPORT AV OBEROENDE EXPERT att dess nettoförmögenhet täcker det aktiekapital som den spanska lagstiftningen kräver.

4.- Hur genomför man en internationell förflyttning av bolagssätet?
Förflyttningen av ett spanskt bolags säte till en utländsk stat genomförs genom det s.k. ”Proyecto de Traslado”, (Förflyttningsprojektet), som skall innehålla följande:
a) Bolagets namn och säte, liksom inskrivningsuppgifter i det spanska handelsregistret;
b) Det nya föreslagna sätet;
c) Bolagets nya stadgar, efter att förflyttningen skett, inkluderande i förekommande fall det nya bolagsnamnet;
d) Beräknad tidsplan för förflyttningen;
e) Förutsedda rättigheter till skydd för aktieägarna och borgenärerna såväl som för dess arbetare.

Förflyttningsprojektet, framställt av förvaltarna, överlämnas för deponering hos motsvarande handelsregister, ”Registro Mercantil”, som efter bedömning av projektet, meddelar om förflyttningen till det centrala handelsregistret, ”Registro Mercantil Central”, för att låta detta publicera en kallelse till bolagsstämma i handelsregistrets officiella tidskrift ”Boletin Oficial del Registro Mercantil”.
Dessutom skall förvaltarna utforma en REDOGÖRELSE, där de motiverar och redogör för förflyttningsprojektet, liksom dess konsekvenser för aktieägarna, borgenärerna och arbetarna. Slutligen är det bolagsstämman som bestämmer om förflyttningen av sätet till ett annat land, på i stadgarna stipulerat vis.

5.- När träder förflyttningen av bolagssätet till utlandet i kraft?
Såväl förflyttningen av bolagssätet såsom ändringen i stadgarna, träder i kraft den dagen då bolaget skrivits in i handelsregister på den nya adressen.

6.- Vilken nationalitet har bolaget vars bolagssäte har förflyttats till utlandet?
Vi förstår som spanska bolag de som är bildade i enlighet med spansk lagstiftning och utländska bolag de som har bildats i enlighet med utländsk rättsordning. Men det existerar viss tvekan beträffande detta.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: [email protected]
Ulrica Jonsson, Din Skandinaviska Representant
Mobil: 618 418 336
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255