Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

”Fler gör mer” – svensk paroll som ordförandeland

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

”Fler gör mer” – svensk paroll som ordförandeland

2009-06-02

”Fler gör mer”. Så låter det när Sverige ska beskriva idén till EU. Fler kan mer, ger mer, vill mer, skapar mer, når mer. Samarbete är bra och på område efter område finns det gränsöverskridande möjligheter och problem som bäst hanteras tillsammans. Inom EU råder en stor enighet om att unionen behöver förnyas och utvecklas. Sverige ska tillhöra EU:s kärna


Version för utskrift Skicka till en vän

Sammanställt av Ola Josefsson

I samband med Sveriges övertagande av ordförandeposten i EU har Statsrådsberedningen givet ut informationsmaterial genom publikationen ”Sverige i EU”. Svenska Magasinet har läst publikationen som lyfter fram några av de viktigaste områdena som finns på agendan det närmaste halvåret då Sverige står vid rodret.

Ett antal ministermöten är inplanerade det närmaste halvåret, de flesta i Bryssel och Luxemburg, men också ett antal möten i Sverige. Elva ministermöten kommer att genomföras i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Jönköping, Åre och Umeå. Utöver dessa kommer regeringskansliet att hålla i drygt 100 övriga möten i Sverige.

Här i Spanien planeras det just för tillfället för nya möten under första halvåret 2010 då Spanien tar över stafettpinnen från Sverige och blir nästa ordförandeland.

Hoten mot vårt klimat är mycket allvarliga. För att undanröja dem måste EU ta ett stort ansvar för att ett nytt internationellt klimatavtal ska kunna skrivas under i Köpenhamn i december 2009. Det blir Sveriges uppgift att som ordförandeland företräda EU vid dessa förhandlingar.

Ordförandetrio
Tillsammans med Frankrike och Tjeckien bildar Sverige en ordförandeskapstrio som samarbetar under de 18 månader som länderna är ordförande. Frankrike var ordförande andra halvåret 2008, Tjeckien första halvåret 2009 och Sverige andra halvåret 2009. Det här sättet att arbeta, i trio, är nytt. Det gör att EU:s arbete får bättre kontinuitet. Samarbetet så här långt har varit värdefullt. Sverige har kunnat vara med och påverka agendan i ett tidigare skede än förut och genom närmare samarbete fått bättre kontakt med sina franska och tjeckiska kollegor.
Tillsammans med Frankrike och Tjeckien har Sverige arbetat fram det 18-månadersprogram som började gälla 1 juli 2008. Programmet är en gemensam intresseinriktning för de tre ordförandeskapen och en lista över åtgärder som planeras under perioden. Sverige drev följande fem områden i förhandlingarna om programmet: Klimat, energi och miljö; Jobb, tillväxt och konkurrenskraft; Ett tryggare och öppnare Europa; Östersjöstrategin och relationerna med närområdet, samt EU som global aktör och fortsatt utvidgning.

Migrationspakt
För att attrahera högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU har EU tagit fram ett förslag på ett så kallat Blue Card. Det ger innehavaren och hans eller hennes familj möjlighet att bo, arbeta och resa fritt inom unionen.
För att kunna få ett Blue Card krävs en examen från eftergymnasial utbildning eller fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet. Man ska också kunna visa upp ett anställningskontrakt eller anställningserbjudande med en lön som är 1,5 gånger den genomsnittliga årsinkomsten i det berörda medlemslandet. Den som uppfyller kraven får ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU.
Frankrike har tagit initiativ till en så kallad migrationspakt för att skapa ett mer enhetligt migrationssystem inom EU. Sverige stödjer dessa ambitioner och har i förhandlingarna särskilt arbetat för att migrationens positiva sidor ska lyftas fram, eftersom det finns starka kopplingar mellan migration och utveckling. Migration har stor betydelse för värdländerna och har ofta positiva effekter på utvecklingen i ursprungsländerna och för migranterna själva.

Organiserad brottslighet
Den organiserade brottsligheten rör sig över gränserna. För att effektivt kunna bekämpa den krävs samarbete mellan polis och andra rättsvårdande myndigheter i EU:s olika medlemsländer. EU har idag ett långtgående samarbete för att bekämpa brott. Regeringen arbetar för att ett nytt program för rättsligt samarbete ska antas under det svenska ordförandeskapet 2009, det så kallade Stockholmsprogrammet.

EU:s polisbyrå Europol är ett organ för behandling och analys av underrättelser om organiserad och gränsöverskridande brottslighet inom EU. Europol gör allmänna analyser och bedömningar över utvecklingen av den europeiska organiserade brottsligheten. Dessutom hjälper Europol medlemsländerna med att utreda brottsliga verksamheter som rör två eller fler medlemsländer. Europol har inga egna operativa befogenheter. Det betyder att Europol inte har rätt att till exempel anhålla och förhöra enskilda människor eller att spana på misstänkt brottslighet. Sådana uppgifter sköter polisen i varje medlemsland.

Eurojust är EU:s åklagarsamarbete. Eurojust har till uppgift att underlätta och förbättra samordningen av brottsutredningar och åtal som rör flera medlemsländer. Samarbete mellan medlemsländerna som till exempel handlar om internationell rättslig hjälp och verkställande av utlämning, ska också bli bättre med hjälp av enheten.
I dessa syften bistår Eurojust medlemsländernas behöriga myndigheter, framför allt åklagarmyndigheter.

Till slut anser Sverige att EU:s budget måste bli modern och anpassas till människors verklighet. Idag går mer än 75 procent av budgeten till jordbruksstöd och regionalstöd. Endast 0,2 procent går till miljö- och klimatåtgärder. Svenska regeringen ser detta som en helt felaktig fördelning och arbetar intensivt för att detta ska ändras i och med EU:s budgetöversyn. Men andra intressen vill bevara jordbruksstödet på en hög nivå, så utgången är långt ifrån självklar.Svenska Magasinet i Spanien

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255