Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Frågor och svar om Equity Release, fortsättning…

Annons - Svenska magasinet

Frågor och svar om Equity Release, fortsättning…

2009-05-06

Många av läsarna i denna tidning, har efter att de läst svaren som vi har publicerat angående “equity release”, framfört sin oro genom att ställa ett flertal frågor till oss.


Version för utskrift Skicka till en vän

I förra månadens spalt varnade vi för bankernas agerande. Några hade påbörjat speciella förfaranden gentemot de drabbades boenden med det tecknade hypoteket i “equity release”-operationen som grund. Denna varning har motiverat de flesta frågor som vi mottagit. Frågorna från de berörda personerna skulle vi i vardagligt ordalag kunna formulera på följande vis:

FRÅGA NR 1:
Är det möjligt för de drabbade personerna att påbörja en rättslig process innan bankerna påbörjar utmätning av deras hypotek?

FRÅGA NR 2:
Kan de drabbade personerna via sina påbörjade rättsliga ageranden erhålla garantier,  som skyddar mot bankens rättsliga förfarande om utmätning av hypoteket?

Svaret är Ja. Det finns utrymme för båda dessa möjligheter. Fortsättningsvis ska vi förklara det här, genom att utgå från de konkreta resultat som håller på att produceras i de spanska domstolarna.

I förra numret av denna spalt informerade vi i stora drag om möjliga försvarsmetoder, som de drabbade kan räkna med. Idag har vi avancerat ytterligare och kan informera om de resultat som  produceras i de spanska domstolarna och om de åtgärder som de nu vidtar till försvar för de drabbades intressen.

Här ger vi svar på de huvudsakliga frågorna som framförts av läsarna.

Uppenbarligen och utan tvekan är det möjligt att gå före bankens agerande genom att väcka åtal av kriminell eller av civil karaktär, innan de agerar.
I denna mening representerar vår byrå ett betydande antal drabbade, som har väckt åtal mot bankerna för brott om bedrägeri, innan dessa själva har agerat. Dessa åtal har accepterats av domstolarna som i sin tur påbörjat rättsligt förfarande mot de ansvariga bankerna. I och med denna rättsprocess (och därmed svarar vi på den första frågan), har man på så vis gått före bankernas agerande.

I denna samma rättsprocess ansökte advokaterna, som en garantiåtgärd, om att man skulle göra en anteckning i bostadsregistret om att denna rättsprocess existerar. I och med denna anteckning i bostadsregistret, skulle de drabbade huvudsakligen vara skyddade mot bankernas agerande och mot tredje part, som är intresserade av att förvärva bostaden. Det skulle då vara svårt för banken att genomföra en exekutiv auktion, i en rättsprocess när det existerar en anteckning i bostadsregistret, såsom vi beskriver här.

Denna garantiåtgärd, som de drabbade bad om, har också blivit beviljad av de spanska domstolarna, som har beordrat att det ska skrivas in en anteckning i registret om brottsmålets existens, som påbörjats av de drabbade. Denna åtgärd är av största betydelse och innebär en trygghet för de drabbade under tiden brottsmålet behandlas.

Sammanfattningsvis kan vi säga att denna garanti, som vi nämnt om i tidigare nummer som en teoretisk möjlighet idag är en verklighet. De spanska domstolarna har accepterat den. Det är en fantastisk nyhet som vi understryker vikten av.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: [email protected]
Ulrica Jonsson, Din Skandinaviska Representant
Mobil: 618 418 336
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255