Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Vilka inkomster skall jag deklarera i Spanien?

Annons - Svenska magasinet

Vilka inkomster skall jag deklarera i Spanien?

2009-02-05

I denna artikel skall vi berätta om vilka inkomster du skall deklarera när du bor i Spanien. Bo Wennertorp från den svenska revisionsbyrån Global Accounting reder ut situationen. Du kan nå Bo på e-post: [email protected]


Version för utskrift Skicka till en vän

Vi förutsätter att du är bosatt i Spanien och skall deklarera dina inkomster i Spanien.

Den vanligaste inkomsten är pension från Sverige. Pension från försäkringskassan är alltid skattepliktig i Spanien. Tjänstepension är skattepliktig i Spanien. Är det fråga om en privat pensionsförsäkring faller den under rubriken kapitalinkomst vilket är en fålla för sig. Pension från offentlig anställning i Sverige skall ej beskattas i Spanien. Alla dessa inkomster har normalt redan blivit beskattade i Sverige med så kallad SINK-skatt om 25 procent. SINK betyder särskild inkomstskatt för utlandsbosatta. Men i Spanien skall du deklarera bruttoinkomsten. Avräkning sker sedan för att kompensera att skatt dragits i bägge länderna.

Ränteinkomster är enbart skattepliktiga i Spanien under inkomst av kapital. Om du således har ett konto i Sverige som alstrar ränta skall denna ränteinkomst ej deklareras i Sverige utan enbart i Spanien. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett bankkonto, ett konto i t.ex. bensinbolaget OKQ8 eller sparkonto hos Konsum. Ingen ränta skall deklareras i Sverige.

Utdelningar skall enbart deklareras i Spanien. Sverige har emellertid rätt att belasta utdelningen med 15 procent kupongskatt, som du har tillgodo i Spanien.

Reavinster på värdepapper skall enbart deklareras i Spanien från och med utflyttningsdagen. Detta gäller även värdepapper som handlas genom en svensk depå. Och det gäller även svenska värdepapper. På reavinster dras ingen kupongskatt.

Det är viktigt att den som utbetalar pensioner, räntor, utdelningar och ersättningar från värdepappersaffärer informeras om att du bor utomlands. Annars kommer dessa att göra felaktiga skatteavdrag och felaktiga kontrolluppgifter.

Inkomst från avyttring av fast egendom (lägenhet, villa eller radhus) skall primärt deklareras i det land fastigheten är belägen.

Om du tillfälligt arbetat i ett annat land är inkomsten skattepliktig i Spanien. Avdrag får göras från den skatt du betalt i det landet. Om du däremot arbetat en längre tid utomlands (mer än sex månader) och betalt skatt utomlands behöver du ej deklarera inkomsten i Spanien.

Om du enbart haft en enda spansk inkomstkälla och årsinkomsten understiger ca 21.000 euro behöver du ej deklarera inkomsten. En förutsättning är att din ende arbetsgivare dragit källskatt enligt spansk skattetabell.

Om du drivit en enskild firma skall vinsten inkomstbeskattas i Spanien. Oberoende var den enskilda firman bedrivit sin verksamhet.

Förmån av fri bil skall deklareras med 15 procent av arbetsgivarens anskaffningskostnad för bilen. I de flesta fall görs inte detta. Men detta strider i så fall mot reglerna.

Arbetsinkomster deklareras efter en skatteskala som varierar mellan 0-43 procent. Kapitalvinstskatter (räntor, utdelningar, privat pensionsförsäkring, vinst från avyttring av aktier o fastigheter) skattas med en fixerad procentsats om 18 procent.

Tänk på att en tidningsartikel kanske inte omfattar just din situation. Rådgör alltid med en erfaren advokat eller revisor.




Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255