Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Dubbelbeskattningsavtalet: Trots vallöfte till Spaniensvenskar ger Anders Borg kalla handen

Annons - Svenska magasinet
Finansminister Anders Borg (Foto: Pawel Flato)

Finansminister Anders Borg (Foto: Pawel Flato)

Dubbelbeskattningsavtalet: Trots vallöfte till Spaniensvenskar ger Anders Borg kalla handen

2008-05-07

Inför det svenska riksdagsvalet 2006 skickade Nya Moderaterna en valreklam till utlandssvenskar under temat” Din röst kan avgöra valet 2006”. I ett PS till svenskar bosatta i Spanien lovade Fredrik Reinfeldt att om Alliansen vann valet skulle den nya regeringen se över dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien.


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

”PS! För dig som bor i Spanien kan jag snabbt berätta om vår inställning till dubbelbeskattningsavtalet. Vi tycker inte att det är rimligt att enskilda ska ligga ute med dessa pengar. Därför vill vi att avtalet ska omförhandlas så att reglerna liknar de i Frankrike, och vi kommer att driva frågan om en omförhandling och harmonisering av dubbelbeskattningsavtalen”. Signerat Fredrik Reinfeldt.
Vad har sedan hänt? Inte ett dugg. Kommer något att hända? Knappast troligt. Det ser ut som att denna fråga är cementerad för lång tid framåt. Någon annan slutsats kan vi knappast dra efter att otaliga insatser har gjorts av föreningar som Spansk Nordiska Sällskapet och enskilda svenskar i Spanien.

Ofördelaktigt
Många svenska pensionärer väljer ett liv under den spanska solen där grundorsaken är sjukdom och där ett varmare klimat positivt påverkar deras livssituation.
De får våra pensionsinkomster beskattade i Sverige enligt SINK samtidigt som de även deklarerar sina svenska pensioner till den spanska skattemyndigheten (Haciendan).
”Det har många gånger sysselsatt våra tankar varför det aktuella dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien är utformat så ofördelaktigt, speciellt för oss pensionärer. Vi tänker då på det mycket märkliga förhållandet att man under en längre tid under året är dubbelbeskattade, eftersom vi först måste betala svensk skatt direkt under utbetalningsåret, och därefter måste betala in den spanska skatten på samma pensioner till ”Haciendan”. Först därefter kan vi begära tillbaka det belopp som motsvarar den spanska skatten från svenska Skatteverket”, skriver en svensk pensionär bosatt i Spanien.

Banklån
För en del pensionärer (oftast inte alltför välbärgade), innebär detta att man måste ta ett banklån för att överbrygga tidsmellanrummet fram till att återbetalningen sker från svenska Skatteverket.
Det har varit allt från tre till fem månaders väntan!
”Är det inte denna situation ett dubbelbeskattningsavtal skulle förhindra”, frågar sig en Spaniensvensk som i mars månad skickade en förfrågan till Sveriges finansminister Anders Borg.
Många Spaniensvenskar har samma uppfattning och vill ha en omförhandling av nu gällande avtal, eller om Spanien inte vill omförhandla dubbel-
beskattningsavtalet, att Sverige avräknar den spanska skatten direkt det vill säga sänker SINK-skatten i motsvarande mån. Detta skulle dessutom innebära en administrativ besparing för staten och avsevärt förenkla för svenska medborgare bosatta i Spanien.

Tidigare svar
Men enligt Björn Wretfeldt, politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, hänvisar bara till finansministern Anders Borgs svar på en liknande fråga.
Den gången var det socialdemokraten Agneta Lundberg som tog upp dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien. Hennes fråga var om Anders Borg har för avsikt att omförhandla avtalet med den spanska regeringen så att svenska pensionärer endast beskattas i hemvistlandet?
Anders Borg menar att ”en ändring i den nuvarande ordningen kräver att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tas upp till förnyade förhandlingar. Detta är dock förenat med stora svårigheter. Skatteavtalet innehåller bestämmelser på många andra områden som i så fall skulle kunna komma att bli föremål för diskussion. Vid kontakter med våra spanska motsvarigheter har dessutom framkommit att det inte finns något intresse från spansk sida av att ändra avräkningsreglerna avseende pensionsbetalningar från Sverige”.
Det mesta pekar mot att det inte blir några förändringar i frågan.


Anders Borg svarar:
Agneta Lundberg har frågat mig vad jag avser att göra för att omförhandla skatteavtalet med den spanska regeringen så att svenska pensionärer endast beskattas i hemvistlandet.
Bakgrunden till frågan är att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige föreskriver att utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen och utbetalningar på grund av pensionsförsäkring som betalas från Sverige till mottagare med hemvist i Spanien får beskattas i Sverige. Om mottagaren är begränsat skattskyldig i Sverige sker beskattningen normalt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Skatteuttaget är 25 procent av betalningens belopp. Även Spanien som hemviststat har rätt enligt avtalet att beskatta sådana betalningar. Den dubbelbeskattning som uppkommer undanröjs genom avräkning av den spanska skatten från den svenska.
Det vanliga sättet att undanröja denna dubbelbeskattning vore att Spanien som hemviststat medgav avräkning av den svenska skatten mot spansk skatt. Det hade då varit tillräckligt om den skattskyldige hade betalat in eventuell mellanskillnad mellan den svenska och spanska skatten till spanska skattemyndigheter. Den skattskyldige hade då inte under någon tid behövt ligga ute med skatten.
Tyvärr var detta en ordning som Spanien vid förhandlingarna om skatteavtalet inte kunde acceptera. Spanien insisterade på att få den primära beskattningsrätten till denna typ av betalningar. Som en eftergift gick Sverige med på att medge avräkning av den spanska skatten mot svensk skatt (så kallad omvänd avräkning). Problemet med denna ordning är att den spanska skatten är okänd då den svenska skatten dras, det vill säga vid utbetalningen. Svensk skatt återbetalas så snart den skattskyldige till Skatteverket redovisat hur stor spansk skatt som erlagts på betalningen.
Jag är fullt medveten om att detta system inte är det enklaste att hantera för de berörda. För många pensionärer, framför allt de som lever på små pensioner, är det naturligtvis besvärligt att tvingas ligga ute med skatt i två länder under en tid.
Den ordning som vi har i skatteavtalet med Spanien beträffande dessa betalningar är resultatet av att de avtalsslutande staterna haft olika utgångspunkter och gjort olika prioriteringar vid avtalsförhandlingen. Precis som alla andra skatteavtal innehåller även detta avtal kompromisslösningar. Den gällande ordningen är inte i enlighet med den linje som Sverige driver vid förhandlingar om skatteavtal, nämligen att Sverige som källstat beskattar utbetalningen och att hemviststaten får avräkna denna skatt.
En ändring i den nuvarande ordningen kräver att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tas upp till förnyade förhandlingar. Detta är dock förenat med stora svårigheter. Skatteavtalet innehåller bestämmelser på många andra områden som i så fall skulle kunna komma att bli föremål för diskussion. Vid kontakter med våra spanska motsvarigheter har dessutom framkommit att det inte finns något intresse från spansk sida av att ändra avräkningsreglerna avseende pensionsbetalningar från Sverige.Svenska Magasinet i Spanien

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255