Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Vilka juridiska vägar finns att tillgå då läkarförsumlighet misstänks?

Annons - Svenska magasinet

Vilka juridiska vägar finns att tillgå då läkarförsumlighet misstänks?

2008-03-05

I de fall då läkare eller annan vårdpersonal agerat på ett försumligt eller oförsiktigt sätt, har man som patient rättighet att göra en reklamation. Det finns olika sätt att göra detta på. Då man utsatts för läkares försumlighet, kan man lämna in en anmälan till läkarkollegiet (Colegio Médico) i den provins där det inträffade har ägt rum. Man ansöker då om att påbörja en utredning mot berörd läkare eller annan vårdpersonal.


Version för utskrift Skicka till en vän

Om man varit på en privat läkarklinik, rekommenderas man lämna in en skrivelse till klinikansvarig, där man tar upp problem som uppstått under vårdtillfället. Är man ej nöjd med det svar som man får på den skrivelsen, kan man i stället välja att gå vidare och reklamera via de följande juridiska vägar som vi i korthet ska beskriva nedan; civil-, brotts-, eller tvisteadministrativa tillvägagångssätt.

1) Tvisteadministrativ väg: (Contencioso-administrativo) Detta tillvägagångssätt används när man har varit på ett offentligt sjukhus eller klinik och blivit felbehandlad eller inte blivit informerad som man borde.
Man ska vara medveten om att det här brukar vara den mest långsamma och mest kostbara processen och reklamationen begränsar sig då till att vända sig mot sjukhusets administration och aldrig direkt mot en enskild yrkesutövare. Man har ett år på sig att göra reklamationen från det tillfälle då händelsen inträffade.
Man börjar med att vända sig till den lokala hälsovårdsmyndigheten där man befinner sig, för att göra en reklamation mot ”Administración por Responsabilidad Patrimonial”.
Utslaget kommer att avgöra i fall det gällande sjukhuset eller kliniken har ett ansvar eller ej för det som skett. Om svaret är positivt, måste en ekonomisk ersättning fastställas och betalas ut som skadestånd för den felbehandling som gjorts. Om man inte fått svar inom 6 månader efter det att reklamationen lämnades in, ska detta tolkas som en administrativ tystnad och andra juridiska tillvägagångssätt måste prövas.

2) Brottsadministrativ väg: (Orden Jurisdiccional Penal) Används endast när det har inträffat mycket allvarliga skador, eller vid dödsfall och kan utövas både mot ett offentligt och ett privat sjukhus eller klinik. Denna process börjar med att man gör en anmälan eller en så kallad ”Querella”. Denna juridiska väg brukar vara snabb.
 Fallen avskrivs efter 3 år, alternativt efter 6 månader vid lindrigare fall efter det att försumligheten inträffat. Man bör vara väldokumenterad och noggrann i sin anmälan när man väljer att gå denna väg. Det är också viktigt att veta att det krävs mycket omfattande och starka bevis för att denna juridiska väg ska ge utslag om att läkarförsumlighet verkligen har begåtts.

3) Civiladministrativ väg: (Vía Jurisdiccional Civil) I de fall då vår anmälan blir arkiverad kan vi alltid välja att överklaga detta beslut i Högsta Domstolen. Om det blivit bekräftat att vår anmälan arkiverats, har vi slutligen denna valmöjligheten kvar att gå för att försöka bevisa att den läkare, läkarteam, eller annan vårdpersonal som vårdade oss eller ingrep, begått försumlighet. Det rekommenderas i detta fall att tillskjuta en rapport som utarbetats av en skadereglerande läkare, specialiserad i att bedöma kroppsliga skador. På så sätt bedöms hur stor skadan är, så att Högsta Domstolen därefter kan  fastställa eventuell skadeersättning. Detta juridiska tillvägagångssätt brukar vara kostsamt men effektivt. Enligt statistiken så är det ett betydande antal domslut som sker till patientens fördel. Det är dock viktigt att vara medveten om att i de fall man inte lyckas bevisa att läkarförsumlighet har begåtts, så måste den ”klagande” själv betala de kostnader som uppstått i samband med rättsprocessen.

Fråga advokaten du också!
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s advokatbyrå. De kommer att besvara frågor i följande nummer. Ni är välkomna att skicka i frågor till: [email protected]
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255