Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Grunderna i det spanska skattesystemet

Annons - Svenska magasinet

Grunderna i det spanska skattesystemet

2007-10-08

Som i de flesta länder finns det i Spanien direkta och indirekta skatter. Skatter kan betalas kommunalt, till regionen eller till staten. Som exempel på indirekta skatter kan nämnas IVA (moms), alkoholskatter, bilskatter. Det finns även arvsskatt och olika överföringsskatter som vid bilköp och köp av fastighet


Skicka till en vän

Av Bo Wennertorp, Global Accounting SL

Den skatt som de flesta tänker på är vanlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt. För att avgöra om du är skattskyldig för dessa två skatter i Spanien måste man fastställa huruvida du är resident eller ej resident i Spanien.
Om du vistas mer än halva året (på skattespråk minst 183 dagar) i Spanien är du resident i Spanien. Vare sig du vill eller ej. Residentskapet kan av dig själv bekräftas genom att du söker residencia hos spanska polisen. Om man vistas mindre än halva året i Spanien är man ej resident i Spanien.

Skatter för ej resident person
Eftersom du endast vistas en kortare del av året i Spanien är du endast skattskyldig för inkomster genererade i Spanien. Det kan vara kortare anställningar, uthyrning av din bostad, förmögenhetsskatt på förmögenhet placerad i Spanien samt kapitalvinstskatt (=reavinstskatt) vid avyttring av din spanska bostad. Inkomst från anställning samt uthyrning skattas med 25 % för ej resident person.
Förmögenhetsskatten på förmögenhet placerad i Spanien blir normalt 0,2 % av värdet på fastigheten. Värdet minskas med befintligt lån. Om förmögenheten är större än ca 160.000 euro skattas denna del med 0,3 %. Vid större förmögenhet stiger skatten. Makar särbeskattas för sin del av förmögenheten.
Din bostad kommer även att beskattas med ett förmånsvärde som normalt uppgår till 0,5 % av taxeringsvärdet. Om du avyttrar din spanska bostad skattas din vinst med 18 %. Om fastighetens ägare avlider finns i vissa delar av Spanien arvsbeskattning som drabbar förmögenhet placerad i Spanien, normalt bostaden.

Skatter för resident person
När du bor minst halva året i Spanien skall alla inkomster du har i hela världen beskattas i Spanien. Det kan röra sig om pensioner från Sverige, aktievinster från avyttringar i utländsk depå, anställningsinkomster någonstans i världen.
Skatteskalan i Spanien bygger på att låginkomsttagare skall betala en mycket låg eller kanske ingen skatt alls. Höginkomsttagare skall betala en låg marginalskatt. Makar får frivilligt begära att deras inkomster skall sär- eller sambeskattas.
Mot inkomst från anställning/pension kan avdrag göras för pensionsförsäkring, försörjningsbörda (barn eller föräldrar), familjemedlems handikapp, del av räntor och amorteringar på lån som avser köp av permanentbostad. I Sverige finns avdrag för resor till o från arbetet. Detta saknas i Spanien. Likaså saknas i Spanien avdrag för räntekostnader som ej avser köp av permanentbostad.
En ensamstående person utan avdrag får på en inkomst av ca 43.000 euro (ca SEK 400.000) betala 25 % inkomstskatt. Detta är väsentligt lägre än i Sverige.
Kapitalvinstskatter (= reavinstskatt) skattas med 18 % på vinsten. Skattesatsen är lika för värdepapper och fastigheter. Det förutsätts att innehavstiden är minst ett år. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien skall värdepappersaffärer enbart skattas i Spanien från och med utflyttningsdagen från Sverige. Den som fyllt 65 år vid avyttringen av sin permanentbostad, varit bosatt på fastigheten i minst tre år och varit resident och deklarerat sina inkomster i Spanien behöver ej betala reavinstskatt på sin permanentbostad. I Spanien finns regler om uppskov av reavinst vid byte av bostad.
I vissa delar av Spanien finns arvsskatt. Arv efter resident person skall beskattas i Spanien.
Förmögenhetsskatt finns men drabbar få personer och med ett lågt belopp. Makar särbeskattas för förmögenhet. För permantentbostad finns ett grundavdrag om 150.000 euro per ägare. För övrig förmögenhet finns ett grundavdrag om ca 108.000 euro per person. Om förmögenheten överstiger dessa grundavdrag är skatten 0,2 %.  Om beloppet överstiger 160.000 euro blir skatten på denna del 0,3 %. Vid större förmögenhet stiger skatten.
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255