Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Klimatförändringar påverkar turismen - extrema värmeböljor skrämmer bort folk från Spanien

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Klimatförändringar påverkar turismen - extrema värmeböljor skrämmer bort folk från Spanien

2007-05-09

Spanien är det land som har haft högst medeltemperaturhöjning i Europa och utvecklingen förväntas fortsätta i samma i riktning. ”Miljön, turismen och människors hälsa kommer att känna av klimatförändringarna i Spanien” säger José Luís García, ansvarig för Greenpeace klimatkampanj i Madrid


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Anna Björklund

Pooler, golfbanor och massiva hotellkomplex trängs med varandra längs Andalusiens kust. Turister och bosatta svenskar lockas hit av det varma och gynnsamma klimatet.
Det är inte många orosmoln som kan skönjas från Solkustens horisont. Inte ens FN:s senaste klimatrapport verkar allvarligt bekymra de bofasta. Ändå är denna rapport den mest alarmerande och den första i sitt slag som pekar ut människan som boven i klimatdramat.
Spanien ligger bakom en tiondel av koldioxidutsläppen inom EU och släpar efter Kyotoavtalets målsättningar. Om inte dramatiska åtgärder genomförs, dels på politisk nivå – men även av enskilda individer – kan det bli dramatiska konsekvenser för Spanien.

Temperaturökning
Spaniens miljödepartement publicerade nyligen en rapport om klimatproblemet i landet och strategier för att tackla problemet. Det värsta scenariot, om koldioxidutsläppen fortsätter i samma takt som idag, är en temperaturökning på 5 till 8 grader mellan år 2071 och 2100 i Spaniens inland.
Om industriella länder lyckas reglera växthusgaser skulle temperaturen ändå öka 3 till 6 grader, och på kusten, där större delen av befolkningen bor.
Idag är jorden 0,8 grader varmare än på 1850-talet och redan har vi erfarit allvarliga klimatproblem i form av torka, översvämningar och orkaner. Mellan dagens och istidens klimat skiljer det enbart 6 grader i medeltemperatur. Det visar hur även ytterst få grader kan leda till stora klimatförändringar.
Ökenspridning är en konsekvens av temperaturökningen som redan drabbat Spanien och kommer att fortsätta att upptrappas.  Redan idag har 30 procent av arealen i Spanien hög risk eller väldigt hög risk att bli öken. På Kanarieöarna och i Valencia klassificeras 50 procent som högrisk område.
Enligt Instituto Nacional de Meteorología i Madrid väntas havsnivån öka med 90 cm i Spanien innan århundradets slut. Beroende på hur kusten ser ut kommer en stor del av den att ligga under vatten.

Turistnäringen
Nya studier gjorda vid University College of London visar att klimatförändringar kommer att förändra den globala turismen radikalt till år 2030. Spaniens högsäsong för turister kommer sannolikt att skifta från sommaren till vinter och höst på grund av det heta sommarklimatet. Sverige och Storbritannien kommer troligen att bli en attraktiv sommardestination för många turister, och många kommer förmodligen att välja att turista i sitt eget land, dels på grund av värmen, men också som ett resultat av ökade flygskatter.
Redan idag erfar Spanien 23 fler dagar med extrem värme jämfört med för 30 år sedan. Enligt studien kommer Spanien få 21 fler dagar med extrem värme över 35 grader innan år 2030.
Det kommer att förvärra de redan drabbade vattenresurserna och pooler och golfbanor kommer att stängas ned. I dagens läge förbrukar golfbanor vid Medelhavet i genomsnitt lika mycket vatten som en stad med 2,5 miljoner invånare.
José Luís García är kritisk till användningen av golfbanor:
-Att spela golf i Spanien är enbart dumt. Varför inte hellre välja att spela golf i Skottland där golfbanorna inte är beroende av tillförsel av vatten? Golfbanor må generera pengar, men det går inte att dricka pengar.

Avsalta
Redan nu är en avsaltningsanläggning i gång i Marbella där en stor del används i turistnäringens tjänst. År 2008 kommer den andra anläggningen att vara i bruk i La Cala de Mijas och kommer att kosta 60 miljoner Euro.
Avsaltningsanläggningar är emellertid inte en oomtvistad metod för att lösa vattenbristen. Förutom att det är dyrt släpper anläggningen ut mängder med växthusgaser för att rena vattnet.
-Avsaltningsanläggningar kommer att kunna lösa den akuta vattenbristen då de grundläggande behoven för människor måste tillgodoses. Men det kommer aldrig att bli ett alternativ till lyxkonsumtion, såsom golf och pooler med mera, säger José Luís García till Svenska Magasinet.

Ohälsa och dödsfall
Antalet äldre i Europa ökar och det är sannolikt att många av de kommer att drabbas hårt av klimatförändringar. Hittills har 150.000 människor avlidit under värmeböljor.
År 2003 erfor Europa en allvarlig värmebölja som dödade 35.000 i Europa och det kommer att bli allt vanligare med den typen av extrema temperaturer.
Enligt Al Gores dokumentär ”En obekväm sanning” väntas 300.000 människor dö varje år under värmeböljor inom 25 år. Äldre och de som lider av hjärt- kärl- och lungsjukdomar kommer att drabbas hårdast av värmeökningen, liksom spädbarn.

Globalt perspektiv
Spanien är bara en kugge i ett globalt kugghjul. FN:s klimatpanel IPCC presenterade den fjärde rapporten om klimatförändringarna i Paris den 2 februari i år.
2.500 forskare från hela världen visade de tydligaste bevisen hittills för att det är människan som ligger bakom temperaturökningen. Ny forskning rätar ut tidigare frågetecken om vad som är människans ansvar och vad som har naturliga orsaker. Teorier om att variationer i solens strålning skulle ha haft någon avgörande betydelse för jordens uppvärmning kan nu avfärdas.
Forskarna är så gott som eniga om att koncentrationen av växthusgaser aldrig har varit så höga i atmosfären på åtminstone 650.000 år. Det står även klart att det är mänskliga aktiviteter som orsakat utvecklingen och att dessa växthusgaser ligger bakom temperaturökning, glaciärsmältning, havsnivåhöjning, torka och orkaner.
Sedan 1700-talet har växthusgaser ökat med 35 procent. Den perioden överensstämmer väl med industrialiseringen och när man började använda fossila bränslen.

Positiv attityd bland européer
Samtidigt som statistiken på miljön visar en mörk trend förhåller sig européer positiva till att göra avkall i sitt liv till förmån för miljön. Mer än två tredjedelar eller 68 procent av européer är beredda att acceptera restriktioner i sin livsstil för att hindra klimatförändringar, enligt en undersökning i Financial Times.
43 procent stödjer att en extra avgift tas ut av flygplanspassagerare för skador på miljön. Nära 46 procent ställde sig helt eller delvis emot utveckling av kärnkraft och 85 procent tycker att förnybar energi behöver utvecklas. Den siffran ligger på 90 procent i Spanien och Italien. En anledning till det kan bero på att de länderna är väldigt beroende av turistindustrin.
-Vi märker en attitydförändring bland spanjorer, men avståndet mellan var ambitionen ligger och vad som faktiskt görs är många gånger stor. I första hand måste en politisk reform genomföras för att förenkla för individer att göra förändringar i sin vardag, säger José Luís García.
I maj kommer ytterligare en del av IPPC:s klimatrapport att publiceras som handlar om klimatförändringarnas effekter på ekonomin.Svenska Magasinet i Spanien

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255