Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Marknadsobservation: Portugal läget hos grannen i väst

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Marknadsobservation: Portugal läget hos grannen i väst

2018-01-10

Enligt nationalräkenskapen som Statistiska Centralbyrån publicerade Q3 ökade BNP med 2,5 % jämfört med samma kvartal 2016. Inhemsk efterfrågan var huvudmotorn i tillväxten.


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: [email protected]
+34 616 854 498


Nominell BNP är ett nyckeltal som inte uppmärksammas tillräckligt. Nyckeltalet har stor relevans då man jämför skulder mot nominell BNP. Låt oss säga att staten hade ett underskott mot BNP på 1,5 % vilket betyder att statens skulder ökade med samma siffra när ingen amortering skett. Om nominell BNP ökade med 3,9 % under samma period, minskade statens skuldsättning mot ekonomins storlek med 2,4 % och den offentliga skuldsättningsgraden blev således lägre. Portugisiska centralbanken uppskattar en minskning av Statsskulden från 131,2 % av BNP till 127,8 % under året 2017. När man redovisar real BNP tillväxt används fasta priser, i detta tillfälle är referensåret 2011. När man rensar för prisförändringar kan man belysa hur den faktiska volymen i ekonomin förändras över tid. Under senaste 12 månaderna ökade real BNP 2,5 % och nominell BNP med 3,9 %.

Tittar vi närmare på de tre komponenterna som utgör inhemsk efterfrågan får vi en bättre bild av vilka aktörer som driver förändringen.

Hushållskonsumtionen utgör drygt 64 % av inhemsk efterfrågan. Därför kommer förändringstakten i denna del av tårtan vara den faktor som har störst påverkan på ekonomins storlek. Avseende det offentliga spenderandet är det glädjande att observera oförändrade siffror vilket leder till budgetbalans och en statsskuld som krymper. Offentliga kostnader var som högst 2007 och vi måste tillbaka till 2004 för att hitta en lägre nivå än siffrorna för 2016. Efter år med kräftgång började investeringar öka sommaren 2013. Sedan dess har denna post blivit positiv och senaste året har investeringar ökat med 10 %.

Tittar vi på produktionssidan i ekonomin utgör servicesektorn 76 % av tårtan. Detta är över OECD snittet som ligger drygt 10 procentenheter lägre. Jordbrukssektorn växer men har de senaste 15 åren blivit en mindre del av den totala produktionen. Industriproduktionen slutade falla sommaren 2013 och har sedan dess ökat med drygt 12 %. Byggandet var som lägst tredje kvartalet 2016 och har sen dess ökat med 6,11 %.

Portugisisk export har ökat kraftigt senaste åren, från lägsta nivån Q3 2009 till Q3 2017 har exporten ökat med över 100 %. Den senaste observationen noterar vi en ökning på 11,8% i årstakt. Insatsvaror avsedd för industriproduktion ökade med 17,1% och transportutrustning ökade med 14,9 % i årstakt.

Efterfrågan från Frankrike ökade med 23,5 % och från Spanien som är Portugals största exportmarknad, var ökningen 13,8% på årsbasis. Portugisiska varor exporteras huvudsakligen till Europa som absorberar 68 % av volymen.

Som en effekt av en förbättrad inhemsk ekonomi har importen ökat starkt. Ökningen senaste året är på hela 21,4 % och ger därför ett handelsunderskott. Trots ett underskott i handeln har Portugal en positiv bytesbalans då aptiten från externa investerare har gett ett positivt kapitalflöde till landet.

Portugisiska hushåll har i likhet med spanska hushåll ägnat all vaken tid på att göra sig av med skulder. Q4 2009 var hushållens skulder mot BNP 92,1 %. I den senaste observationen från Q2 2017 var skuldsättningsgraden 70,8 %. Hushållen har fortfarande en högre belåningsgrad än det europeiska genomsnittet som ligger på 58,2 % men sannolikt kommer amorterings trenden fortsätta det närmaste åren. För tillfället minskar hushållens skulder med 1,4 % per år. I det fall nominell BNP tillväxt landar blir 4 % nästa år, kommer hushållens skulder minska till 62 % Q4 2018.

Antal personer i arbete var som högst andra kvartalet 2008 och föll med 682 500 personer till första kvartalet 2013.

Sen dess har det skapats 404 500 nya jobb, men fortfarande fattas det 278 000 jobb för att nå förra toppsiffran. När vi tittar på dessa siffror ska man inte glömma bort att 264 000 personer har emigrerat under denna period.

Huvuddelen av emigranterna var personer som stod till arbetsmarknadens förfogande och bortser man för dessa kommer antalet personer i arbete passera en ny ALL TIME HIGH i januari 2018. Huvuddelen av jobben skapas inom servicebranschen, men vi ser även en ökning inom byggsektorn. Fler personer med inkomster ger fler konsumenter vilka genom konsumtion ger kapacitetspress hos företag som i sin tur nyanställer och investerar.

Senaste 18 månaderna har lönerna börjat röra sig uppåt och senaste året kan vi observera en reallönetillväxt. Högre lönekostnader slår mot företagens marginaler om man inte klarar av att transferera kostnadsökningen genom högre priser till konsumenterna. Hittills har konsumenterna absorberat ökade produktionskostnader genom högre slutpriser på varor och tjänster.

Normalt sett härleds ökad köpkraft från högre löner, men i sydeuropeiska länder kommer största delen av köpkraftsökningen från aggressiv amortering av skulder.

Framtidstron hos portugisiska hushåll och företag är med rätta på ALL TIME HIGH nivå. I likhet med resten av sydeuropa är den realekonomiska hälsan mycket god och Portugals ekonomi kommer att överraska positivt.

Det är högst sannolikt att institutionernas korta prognoser avseende ekonomisk aktivitet, ligger minst 30 % under faktiskt utfall. STING modellen (short-term indicator of growth) tar inte höjd för skuldminskning som en varaktig ökning av samhällets köpkraft. De senaste 3 åren har institutionernas korta väderprognoser skjutit under med nästan 47 % av faktiskt utfall.

Som en konsekvens av en varaktig förbättring och en positiv trend i portugisisk realekonomi, gör den portugisiska börsen till en bortglömd juvel med stor potential.


 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255