Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga advokaten: Vi tänker flytta till Spanien. Vad behöver vi känna till om att driva företag, skatter med mera i Spanien?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Fråga advokaten: Vi tänker flytta till Spanien. Vad behöver vi känna till om att driva företag, skatter med mera i Spanien?

2017-10-10

Vi har tänkt flytta till Spanien. Jag har ett företag som jag tänkte att jag skulle driva från Spanien och min fru kommer till en början att vara hemma med vår nyfödda son. Vad behöver vi tänka på vad gäller skatt m m?


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Hej och tack för frågan. Det är naturligtvis många saker att tänka på när man flyttar till Spanien. Var och hur man ska bo, hur man ska försörja sig, om det finns barnomsorg och skolor i närheten, m m. Utifrån mina egna erfarenheter från de som vi har hjälpt med flytten hit vill jag ge några allmänna råd beträffande skattesituationen.

Om du ska driva dit företag från Spanien bör du överväga hur ditt ägande av bolaget ska struktureras, hur du ska ta ut ersättning från företaget, m m. Detta är av stor betydelse för såväl dina egna som bolagets kostnader i form av skatter, sociala avgifter, m m. Kanske är de skattelättnader som tidigare kallades de spanska ”Beckhamreglerna” tillämpliga på dig och detta kan minska din skatt avsevärt. Det är väl investerade pengar att gå igenom din situation i detta avseende.

Tänk på att ni blir obegränsat skattskyldiga i Spanien om ni vistas här mer än ett halvt kalenderår, d v s 183 dagar eller mer. Denna regel gäller oavsett hur man har ”skrivit sig” eller liknande. Observera att de 183 dagarna inte behöver vara i följd. Förutom inkomstskatt måste ni överväga förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt, m m. Många skatteregler och skattesatser är regionala och det innebär att ni måste undersöka vad som gäller för just den region som ni ska flytta till. När det gäller t ex Andalusien, där vi är verksamma, sker det förändringar kommande årsskifte och mycket av den information som kan hämtas från nätet blir då inaktuell.

Med obegränsad skattskyldighet menas att alla inkomster som du och din hustru har ska beskattas i Spanien oavsett var i världen dessa har sitt ursprung. Det gäller löneinkomster, utdelningar, försäljning av aktier eller andra värdepapper, m m. Dessutom måste man som skattskyldig i Spanien avge en deklaration som anger vilka tillgångar man har utanför Spanien. Deklarationen kallas Modelo 720 och infördes för första gången för inkomstår 2012 som ett led i bekämpningen av skattefusk. Den innebär att skatteresidenta som bor permanent i Spanien ska avge en informativ deklaration angående tillgångar över ett visst värde som de äger utanför Spanien. Modelo 720 är enbart informativ, d v s den innebär inte någon specifik skattskyldighet. Följden av att inte avge denna deklaration eller att avge en felaktig sådan är mycket dryga böter.

Mitt råd är därför att gå igenom familjens skattesituation inför flytten och i god tid planera för de kommande förändringarna som en utlandsflytt innebär (givetvis även på andra områden än skatten!).

Välkomna till oss för rådgivning angående detta och även andra aspekter inför er flytt hit.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255