Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Marknadsobservation: Framtidstron på hög nivå i eurozonen

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Marknadsobservation: Framtidstron på hög nivå i eurozonen

2017-03-13

Markit är ett företag som bl a mäter aktiviteten och framtidstron hos tillverkningsindustri och företag inom servicesektorn. Drygt 20.000 företag i mer än 30 länder deltar varje månad i undersökningarna.


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: [email protected]


Företaget mäter en rad underliggande variabler och genom dessa skapas ett index som heter “Purchasing Managers Index ” ofta förkortat till PMI. En siffra över 50 visar på expansion och en siffra under 50 är ett tecken på att den ekonomiska aktiviteten minskar. När företagen noterar en högre orderingång och en högre ekonomisk aktivitet, ökar framtidstron och indexet. Då mätningarna genomförs månadsvis är indexet en mycket god indikator på temperaturen i realekonomin.

PMI Composite Output Index är ett huvudindex som sammanställer resultaten för service och industri. Vidare sammanställs ett index för service sektorn ”Services PMI” och ett för tillverkningsindustrin ”Manufacturing PMI”. I samband med den månatliga publiceringen av resultaten, lyfter Markit fram de underliggande parametrar som har störst förändring.

21 februari redovisade Markit det preliminära resultatet för Eurozonen som omfattar ca 85 % av den totala undersökningen för februari månad. Nivåerna är mycket höga och vi måste gå 70 månader tillbaka (april 2011) för att hitta liknande observationer. Innan den statsfinansiella krisen tog fart i början av 2011, observerades liknande nivåer under en kort period. Innan dess måste vi tillbaks till 2007, innan finanskrisen, för att hitta liknande nivåer.

När Markit lyfter fram de underliggande parametrar som visar på störst förändring, är skapande av nya arbetstillfällen det som sticker ut mest. En mycket aggressiv ökning av nya arbetstillfällen observerades och vi måste tillbaka till augusti 2007 för att hitta liknande nivåer. Den generella orderingången ihop med framtidstron accelererade och det ekonomiska momentet är mycket solitt.

Tillväxten ökade starkt inom både tillverkningsindustrin och servicesektorn med nivåer som inte setts sedan tidigt 2011. Tillväxten reflekterar en kraftig ökning av efterfrågan på varor och tjänster. Distributionen av efterfrågan är bred och bidraget från exporten hade den högsta observationen sedan april 2011. Markit redovisade även preliminära siffror för Tyskland och Frankrike.

För Tyskland var expansionen kraftigast inom tillverkningsindustrin och Indexet låg på hela 59,4. Även servicesektorn uppvisade styrka med en nivå på 54,4. Enligt kommentaren från Markit underskattas styrkan av den tyska inhemska ekonomin. Markit förväntar att tysk BNP kommer att öka under året och i reala termer förväntas ekonomin växa kring 2 % under 2017. Vi måste tillbaka till 2011 för att hitta samma nivå.

I Frankrike var ökningen inom servicesektorn starkast och indexet landade på hela 56,7. Inom tillverkningsindustrin var indexet på samma nivå som i januari med en nivå på 53,8. Franska företag upplever i ökande grad en kapacitets press då orderingången accelererar kraftigt. Kapacitets press observerades inom båda sektorer. Servicesektorn är den drivande delen i fransk ekonomi, ökningstakten av nya arbetstillfällen och orderingång, ligger på den högsta nivån uppmätt på 5,5 år.

Inom hela Eurozonen ökade företagens produktionskostnader som ett resultat av högre råvarupriser. Å andra sidan ökade försäljningsvolymen som ett resultat av en solid ökning i efterfrågan. Sannolikt kommer ökade produktionskostnader att kanaliseras till konsumenterna och sätta punkt för år med prissänkningar och deflation.

Förbättrad PMI data är ett globalt fenomen, trenden är ojämn men tveklöst tydlig inom alla ekonomier. Bättre PMI data är mycket goda nyheter och ljuset i tunneln är helt klart värt att fira. Trots politisk oro verkar det som förbättringen av realekonomin finner vägen genom det mediala bruset och lyfter framtidstron hos hushåll och företag.

Varför händer detta? Vad är den drivande faktorn?

En ökning i försäljningssiffror kan uteslutande förklaras genom ökad efterfrågan. Resonemanget är busenkelt och logiskt men följdfrågan blir ”varför ökar efterfrågan?”.
Svaret är mycket enkelt och trenden är tydlig i de ekonomier som drabbades hårdast av krisen. I motsättning till skandinaviska ekonomier där hushållen senaste 10 åren har levt som berusade sjömän på en lönedag, har Europas hushåll ägnat åren till amortering av skulder.

Aggressiv amortering har gett resultat, hushållens kostnader för räntor och amortering har minskat. När räkningarna är betalda, finns det ett överskott som används till konsumtion och detta ökar efterfrågan. Företagens kapacitet pressas och fler får jobb, antal löntagare ökar och ger flera konsumenter. I Spanien minskade hushållens skulder med ca 4 % i volym förra året. Under samma period växte BNP drygt 3 %. I Sverige ökade hushållens skulder med ca 7,5 %. BNP växte med 2,8 %.

Globalt är vi på väg ur historiens längsta lågkonjunktur. Förbättringen i realekonomin som äger rum i Spanien kan nu observeras i resten av Europa. Detta av samma skäl, hushållen har på eget initiativ sanerat sina skulder och har nu utrymme för konsumtion. Inflationen är på tillbakagång och en normalisering av räntorna är sannolik.

Vissa hävdar att tillgångspriser i form av aktiekurser och fastighetspriser har ökat oskäligt de senaste åren. Påståendet är mycket onyanserat. Tittar vi på amerikanska aktier och svenska fastigheter så stämmer bilden bra men tittar vi i Europa så stämmer bilden mycket dåligt. I Europa har real ekonomin förbättrats och i vissa länder mycket starkt. Under perioden 1 januari 2014 till första januari 2017 skapades 8 331 800 nya jobb i Eurozonen. Valutaunionens genomsnittliga arbetslöshet sedan 1995 är 9,79 % och decembers siffra stannade på 9,6 % vilket är under genomsnittet.

Jag tror det är mycket sannolikt att Europas börser kommer få ett rejält lättnadsrally efter valen i Nederländerna och Frankrike. Detta kommer ytterligare att stödjas av en ökad efterfrågan och en acceleration i jobbskapande.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255