Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Att bli pensionerad i Spanien

Annons - Svenska magasinet

Att bli pensionerad i Spanien

2006-05-25

De flesta av de som bor på Kusten kommer en dag att få pension, vare sig den kommer från Spanien, Sverige eller både och.


Version för utskrift Skicka till en vän

 
 
Arbete i Sverige
Om du arbetat i Sverige har du tjänat in en viss rätt till pension. Storleken beror på hur länge du arbetat samt vilka inkomster du haft. Pensionen betalas ut från Försäkringskassan. Och det spelar ingen roll var i världen du bor när den skall utbetalas. Pension utbetalas tidigast vid 61 års ålder. Du kan ha kompletterat din pension med inbetalningar gjorda till ett försäkringsbolag. Dessa kan vara antingen en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring. Pensionsförsäkringen är avdragsgill vid betalning till ett försäkringsbolag och utfallande belopp är skattepliktigt. Pensionen får lyftas tidigast vid 55 års ålder och måste utgå under minst 5 år.
Kapitalförsäkringen däremot får lyftas när som helst och under hur lång tid som helst. Den premie som inbetalas är inte avdragsgill och utfallande belopp är ej skattepliktigt. Det torde vara mest vanligt att ett bolag betalar in beloppet till försäkringsbolaget. Vid en viss tidpunkt överförs beloppet från försäkringsbolaget till bolaget som använder beloppet till att betala en pension eller för att lämna utdelning till ägaren.
En nackdel för svenskar som bor i Spanien är att all pension från Sverige till Spanien drabbas av svensk så kallad SINKskatt om 25 %. Enda undantaget är direktpension från svenskt bolag. På den pensionen utgår ej SINKskatt. 
Arbete i Spanien
Om du har arbetat i Spanien och uppburit lön kommer du även att få spansk pension. Denna utgår när du fyllt 65 år. Problemet för de flesta svenskar som arbetat i Spanien är att man arbetat så kort tid att man inte hinner arbeta ihop någon särskild hög pension. Pensionens storlek beror på lön och antal arbetade år. Den spanska försäkringskassan administrerar pensionen. Privatpersoner och företag kan betala in en premie till ”plan de pensiones”. Inbetalt belopp är avdragsgillt och utfallande belopp är skattepliktigt.
Vid flytt från Sverige till Spanien skall BL 104 överlämnas från svenska till spanska försäkringskassan.
 
Vad kan göras för att höja pensionen?
De flesta torde ha uppmärksammat att pension från Försäkringskassan i Sverige resp. Spanien inte utgår med särskilt högt belopp. För att höja pensionen kan exempelvis premie betalas till pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. Eftersom de flesta torde känna igen pensionsförsäkring vill jag nämna något om kapitalförsäkring.
Ett avtal träffas mellan arbetsgivaren och den anställde om en kommande förmån/pension. Arbetsgivaren betalar, utan avdragsgillhet, en premie till valfritt försäkringsbolag. Premien kan vara engångs eller månatlig. Inbetald premie plus värdeökning blir en pension för den anställde. Försäkringen pantsätts till den anställde som säkerhet för avtalet. Skulle arbetsgivaren gå i konkurs så har den anställde rätt till värdet i försäkringen som sin pension.
När det är dags att betala ut förmånen/pensionen får företaget först tillbaks beloppet från försäkringsbolaget. Den värdetillväxt som alstrats är skattefri för bolaget. Företaget/arbetsgivaren och den anställde bestämmer hur betalningen till den anställde skall ske. Det kan vara en pension som ju bestämdes vid avsättningen en gång i tiden eller om man så vill utdelning eller vad som kan vara intressant för bägge parterna vid utbetalningstillfället.
Om du bor i Spanien vid utbetalningstillfället så skall ditt svenska bolag/arbetsgivare ej dra SINKskatt med 25 % eftersom direktpensionen endast beskattas i Spanien.
Stora fördelen med kapitalförsäkring jämfört med pensionsförsäkring är flexibiliteten. Situationen när arbetstagaren vill ha sin förmån kanske inte kunde bestämmas när premien betalades in. Därför kan man variera i mycket stor utsträckning vid kapitalförsäkring. En pensionsförsäkring medför ingen större variationsmöjlighet. Utan utfallande belopp beskattas som pension. 
Slutsats
Tänk på att pension från Försäkringskassan inte kommer att utgå med särskilt högt belopp. Du bör således komplettera med en försäkring. Traditionellt har de flesta valt en pensionsförsäkringspremie eftersom inbetald premie är avdragsgill. Men under de senaste åren har kapitalförsäkringen vunnit i intresse. Numera betalar fler och fler in till en kapitalförsäkring vilket bl.a. har fördelen att den inte beskattas i Sverige för dig som bor i Spanien som pensionär.
Denna artikel har författats av auktor revisor Bo Wennertorp bosatt i Marbella. Tänk på att en artikel i en tidning är allmän och kanske inte passar in på din situation.


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255