Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Är Spaniens kreditmarknad Europas sundaste?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Är Spaniens kreditmarknad Europas sundaste?

2016-06-09

Frågan kan upplevas båda kontroversiell och irriterande i ljuset av fastighetsbubblan som sprack för snart 8 år sen. För att belysa frågan kan det vara nyttigt att reflektera över kreditfenomenet samt den enorma aptit som finns på denna drog.


Skicka till en vän

Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: [email protected]


Västliga ekonomier inklusive Spanien, har de senaste 50 åren i stor utsträckning, byggt den ekonomiska utvecklingen på krediter. Vad händer egentligen när någon väljer att finansiera ett köp via krediter? I grunden vill man köpa något som man inte har pengar till.

Krediten innebär att man konsumerar sina framtida inkomster innan man har fått dom. Konsekvensen blir förstås att inkomsten till stor del är förbrukad innan hushållen får den. Den framtida konsumtionsförmågan
minskar i snabb takt vilket leder till skuldökning, eftersom skulden är förknippad med en räntekostnad av mycket oviss storlek.

Individens aptit på att förbruka sina inkomster i förskott är så stark, att man väljer att betala en mycket oviss kostnad (framtida räntekostnader), för att få delta i övningen.

Vad händer då när hushållen har fått möjligheten att okritiskt disponera sina relativt ovissa framtida inkomster, generationer innan de får dessa? Festen börjar och de framtida inkomster konsumeras med följd att efterfrågan på varor och tjänster ökar markant. Företagen får en ökad efterfrågan vilket leder till prisökningar och ökad omsättning. Vidare beskattas detta lånade kapital flitigt. I första hand med moms och bolagsskatt på vinster samt sociala avgifter och inkomstskatter på löner. Statens inkomster ökar och ekonomin växer, vilket möjliggör en ökning av den offentliga skuldsättningen som ska finansiera kostnader för investeringar och offentliga tjänster vilka erbjuds till hushållen. Slutligen premieras hushållen för att öka sina skulder då räntekostnaden delvis finansieras med skatteavdrag.
 
Företagens ökade orderingång kräver förstås investeringar i produktionskapacitet för att bemöta den ökade efterfrågan, vilka oftast finansieras via krediter. Företagen måste såklart anställa för att öka produktionen och fler kreditvärdiga personer får möjligheten att delta i festen.

Ekonomin växer och mängden av varor och tjänster som säljs, summerad i kronor utgör ekonomiens BNP. Detta BNP delar vi på antalet festdeltagare och begreppet BNP per capita skapas. Detta mått används flitigt i jämförelse med andra ekonomier med det syftet att utropa övningens vinnare. Den ekonomi som ligger högst i BNP/festdeltagare, har högst levnadsstandard.

Hög levnadsstandard blir således starkt förknippad med möjligheten att förbruka ovissa framtida inkomster, generationer innan hushållen erhåller dom.

Spanska hushålls skuldsättning har i skrivande stund minskat från ca 87 % av BNP (2012 ca 1.200 MRD Euros) till ca 67 % av BNP (2015 ca 1.100 MRD Euros). Företagens skuldsättning har under samma period minskat från ca 138 % till ca 106 %. Detta fenomen har ägt rum utan hjälp av inflation.

De senaste fyra åren har Spanien trots deflation minskat sin skuldsättning radikalt. Vidare kan man tillägga att ränteavdrag inte existerar i Spanien. Trots ett stärkt fokus på att amortera av på skulder, växte hushållens konsumtion med ca 4,2 % under 2015. Gör man avdrag för handelsunderskottet, landade förra årets tillväxt på starka 3,5 %.

Det som är mest imponerande är att tillväxten i ekonomin finansieras av inkomster som hushållen redan har erhållit och inte av eventuellt framtida osäkra inkomster. Denna trend är rätt så unik i europeisk sammanhang och jämför vi utveckling med skandinaviska länder, kan man snabbt konstatera att där har trenden gått i motsatt riktning.

Ett stort grattis till de spanska hushållen. Vi kan lära mycket av er.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255