Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Hur påverkas ekonomin av spansk arbetsmarknad?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Hur påverkas ekonomin av spansk arbetsmarknad?

2016-03-09

Spaniens BNP rensat för handelsunderskottet på - 0,4 % ökade enligt Instituto Nacional De Estadistica med 3,9 % under förra året. Tillväxten kom huvudsakligen från en ökning i hushållskonsumtionen.


Version för utskrift Skicka till en vän


Av Ruben Larsen, Haga Kapital, +34 616 854 498
e-post: [email protected]


En mycket befogad fråga man bör ställa sig är hur denna kraftiga tillväxten i konsumtionen är möjlig med en arbetslöshet på 20,9 % och en ungdomsarbetslöshet på 46%?

Det enkla svaret på frågan är följande: Den procentuella siffran på 20,9 % och 46 % ger en mycket skev och onyanserad bild av arbetsmarknaden. Om vi börjar med ungdomsarbetslösheten på 46 % blir följd frågan: 46 % på vad då? Om vi inte vet svaret på frågan säger siffran inget.

Spontant ger siffran 46 % ett intryck av att hälften av alla unga är utan jobb.

Gör man en djupstudie av arbetsmarknaden blir bilden något mer nyanserad än vad den procentuella arbetslösheten indikerar. Den procentuella ungdomsarbetslösheten är i dagsläget 46 %. Om vi uppskattar alla personer i åldersgruppen till 100 då är 62 personer under utbildning, 38 är tillgängliga på arbetsmarknaden, av dessa är 46 % arbetslösa vilket blir ca 17,5 personer och 20,5 är i arbete. Den procentuella ungdomsarbetslösheten i relation till personer i åldersgruppen är alltså 17,5%.
 
I jämförelse med andra europeiska länder framstår spansk arbetslöshet som extrem. Tittar vi på samma åldersgrupp i Tyskland kan vi konstatera att antalet personer i urvalet är procentuellt lägre då befolkningen är äldre. Vidare är ca 80 av 100 personer i utbildning, och av resterande 20 är 8 % arbetslösa och 18,4 % personer  arbetar.

I Spanien arbetar 20,5 % i åldersgruppen 16 till 25 år och i Tyskland arbetar 18,5 % i samma åldersgrupp. Den procentuella siffran på 46 % i jämförelse med Tysklands låga 8 % ger alltså ingen bra bild av den rätta situationen.

När vi studerar sysselsättningen i en ekonomi kan det vara en fördel att reda ut relevanta begrepp innan man tittar på data. Teoretisk arbetsför befolkning är förenklat alla personer över 16 år. Workforce är det urvalet från denna grupp som antigen har jobb eller vill ha ett jobb. I dagsläget är aktivitetsgraden 59,43% av teoretisk arbetsför population.

Historiskt har aktivitetsgraden legat kring 51 % då det vanligtvis varit en person i hushållet som arbetade. När denna person blev arbetslös sökte båda sig till arbetsmarknaden, resultatet blev en aktivitetsgrad som toppade på 61 %, denna är nu på väg ned.

När arbetsmarknaden ökar utan att fler jobbar exploderar den procentuella arbetslösheten.

Vidare har befolkningen minskat och över 500 000 personer har åkt tillbaka till Sydamerika vilket minskar antalet personer som söker jobb.

Sedan första kvartalet 2014 till sista mätningen har det tillkommit ca 1 200 000 nya jobb.

I samband med en förbättrad hushållsekonomi, lägre skuldsättning och ökande konsumtion är det mycket sannolikt att det kommer skapas drygt 500 000 nya jobb under året 2016. Om befolkningen ligger kvar på samma nivå och aktivitetsgraden fortsätter minska då en i hushållet kan försörja familjen kommer arbetsmarknaden förmodligen krympa med 1 procentenhet under året 2016.

Resultatet blir följande:
• Arbetsmarknaden 22 488 815
Anställda 18 637 026, Arbetslösa 4 000 000

• Arbetslöshetsandelen (4 000 000/22 488 815)
= 17, 7% vid årets slut.


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255