Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Spansk tillväxt fortsätter att överraska

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Spansk tillväxt fortsätter att överraska

2015-06-09

Fallande priser, en befolkning som krymper och en import som växer snabbare en export. Ur ett teoretiskt perspektiv har Spanien alla förutsättningar för en svag ekonomisk utveckling.


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: [email protected], +34 616 854 498


Trots svåra förutsättningar är Spanien Eurozonens snabbast växande ekonomi och BNP kommer med hög sannolikhet att växa med 3 % 2015. Det är flera faktorer som förklarar varför.

Arbetsmarknadsreformen som genomfördes, och som var en mycket smärtsam övning för landet resulterade i lägre produktionskostnader och bättre konkurrenskraft.

Vidare har Hushållens och företagens skuldsättning minskat rejält, och som följd av lägre räntor har kostnaden för skulderna kommit ned till mycket låga nivåer. Lägra energipriser har ytterligare skapat överskott i hushållskassorna och materialiserar sig i ökad konsumtion.

Tittar vi på BNP ekvationen ur ett konsumtionsperspektiv så är det tydligt att investeringar laggar. 
( Hushållskonsumtion + statlig konsumtion + investeringar + (export – Import)) = BNP euro. Varför har inte investeringar hängt med och vad är sannolikheten för en ändrad trend?

Investeringsviljan mätt via olika konfidens indikatorer för hushåll och företag har kommit tillbaks och ligger på förkrisnivå, dock har tillgången på krediter varit problematisk.

Jämför vi kreditmarknaden för små och medelstora företag i Europa med USA så är skillnaden stor. I Europa står bankerna för ca 80 % av kreditgivningen och i USA är denna siffra 30 %. Ett bankmonopol för krediter och banker som inte vill låna ut har bromsat investeringar trots att vilja och förmåga finns hos låntagare.

Gräver vi lite djupare så hittar vi en markant ändring i kreditgivningen. Det finns 3 huvudfaktorer som styr ett kreditbeslut från en bank. Tillgång på kapital, konkurrens och risk perception. Tittar vi på vad som övervägande var styrande vid kreditbeslut i 2012 så var det bankernas upplevelse av risk som vidare resulterade i en hög riskpremie/räntor och mycket tuffa kreditvillkor.

I dag är situationen helt annorlunda och enligt ECBs Bank Lending survey så rapporterar Spanska banker konkurrens med andra kreditgivare som tongivande i kreditbedömningen.

Riskpremien för bankernas krediter har kommit ned till mycket låga nivåer. I dag är det möjligt för ett hushåll å låna till euribor (0,163 %) plus 1,25 % vilket ger en låneränta på ca 1,42 % vid 80 % belåningsgrad.

Investeringar uppvisar en tydlig ändrad trend vilket bäddar gott för ytterligare BNP tillväxt, flera personer i jobb och en bättre framtid för spanska hushåll.


 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255