Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Vilket lands domstol är behörig?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Vilket lands domstol är behörig?

2014-11-11

"Hej. Jag är en svensk kvinna som är bosatt på Costa del Sol för att njuta av det härliga klimatet. Förutom att spela golf säljer jag även spanska produkter som olivolja och skinka till grossister i Sverige. Nu har det fallit sig så illa att en av mina köpare i Sverige anser att en av mina försändelser med skinka var av undermålig kvalitet och har riktat krav mot mig. Jag kan omöjligen tänka mig att vi kommer att lösa detta i godo och är orolig för vad som händer ifall det blir rättegång. Blir det rättegång i Sverige eller i Spanien?"


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Hej! Tack för Din fråga. Huvudregeln inom EU är att talan väcks i den medlemsstat där svaranden har hemvist, om inte annat har avtalats eller om viss medlemsstat har exklusiv behörighet. Om Du väcker talan mot grossisten, förslagsvis för att domstolen skall fastställa att leveransen med skinka var av god kvalitet, anger reglerna inom EU att det är svensk domstol som är behörig att handlägga tvisten eftersom grossisten har hemvist i Sverige.

För det fall grossisten väcker talan mot Dig kommer denne kunna välja mellan spansk och svensk domstol. Grossisten kan stödja sig på huvudregeln och vända sig till spansk domstol, eftersom Du har hemvist i Spanien, eller väcka talan i det land där varorna skall levereras, d.v.s Sverige.

Du bör därmed vara beredd på att en rättslig process kan inledas i endera landet. Det är emellertid inte möjligt att domstol i Sverige och Spanien samtidigt prövar samma sak. Detta är uttryckligen förbjudet enligt reglerna om lis pendens och det är domstolen i det land där talan först väcktes som har företräde att handlägga tvisten.

Förutom forumfrågan har det stor betydelse vilket lands lag som domstolen skall tillämpa på tvisten. Det är mycket möjligt att spansk lag skall tillämpas på en tvist även om den handläggs i Sverige.

Du är välkommen att kontakta oss för att gå igenom situationen och biträda Dig i tvisten oavsett om det blir i Spanien eller i Sverige.
 Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255