Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Advokatspalten: "Kan jag ta med mitt aktiebolag till Spanien?"

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Advokatspalten: "Kan jag ta med mitt aktiebolag till Spanien?"

2014-09-11

Jag är idag bosatt i Sverige och har de senaste åren arbetat en del som IT-konsult och fakturerat det via mitt aktiebolag. Nu har jag tröttnat på det svenska klimatet och flyttar med familjen till Solkusten. Kan jag i flytten även ta med mitt aktiebolag till Spanien?


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Tack för din fråga. Inom EU gäller fri rörlighet för varor, kapital och tjänster. Det är det som gör att svenska medborgare kan flytta, till exempel, till Spanien utan att ansöka om särskilt tillstånd för detta.

Fri rörlighet omfattar inte bara fysiska personer utan även bolag. EU har skapat en särskild form av bolag som till sin konstruktion skall vara ”lätta” att flytta mellan medlemsstaterna, ett så kallat ”EU-aktiebolag”. Det finns även EU-lagstiftning som tillåter fusion av bolag från olika medlemsstater, vilket gör att man i praktiken kan flytta ett bolag från en medlemsstat till en annan.

EU-domstolen har i det s.k. Cartesio-målet i ett obiter dictum uttalat sig om tillåtligheten för en medlemsstat att hindra ett bolag att emigrera till en annan medlemsstat. Domstolen konstaterade att en medlemsstat som hindrar ett bolag från att emigrera till en annan medlemsstat bryter mot EU-rätten.

Detta blir intressant i aktuellt fall enär svensk bolagsrätt idag inte tillåter att ett bolag emigrerar från Sverige, och sett i ljuset av domstolens uttalande strider detta mot EU-rätten. Spansk rätt har emellertid en annan uppfattning om ett bolags möjligheter att flytta och tillåter att ett bolag immigrerar till Spanien. I samband med immigrationen av ett bolag till Spanien skall det utländska bolaget omvandlas till sin spanska motsvarighet, det vill säga ett SA eller ett SL.

Du har rätt att flytta med Ditt aktiebolag till Spanien, men i nuläget torde en ren flytt av aktiebolaget vara en teoretisk möjlighet. Praktiskt sett finns det flera alternativ till hur Du kan gå till väga, inte minst för att vara kostnadseffektiv. Ett alternativ kan till exempel vara att likvidera det svenska aktiebolaget och stifta ett nytt spanskt bolag.

Vi kan givetvis hjälpa Dig med att både likvidera det svenska aktiebolaget och att stifta ett nytt spanskt bolag. Du är välkommen att kontakta oss för ett första möte.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255