Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga advokaten: Vad gäller om man ger bort sitt hus som gåva till sina barn?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Fråga advokaten: Vad gäller om man ger bort sitt hus som gåva till sina barn?

2013-09-18

Vi är ett svenskt sambopar som sedan 15 år tillbaka äger ett hus med hälften vardera i Spanien, där vi vistas under vinterhalvåret. Vi har två gemensamma barn och en av oss hade ett barn från ett tidigare förhållande. Den senaste tiden har vi funderat kring möjligheterna att ge bort fastigheten till ett av våra gemensamma barn. Vilka konsekvenser skulle en sådan gåva innebära?


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Konsekvenserna av att Ni ger bort fastigheten i Spanien till ett av Era barn påverkas främst av svenska arvsregler, spanska skatteregler och spansk fastighetsrätt, då gåvotagaren skall söka lagfart på fastigheten.
Gåvor kommer att bedömmas med utgångspunkt från den lag som tillämpas på arvet efter Er. Eftersom Ni är svenska medborgare tillämpas svensk arvsrätt. 
Det är tillåtet att ge bort egendom enligt svensk rätt, dock påverkar gjorda gåvor den framtida fördelningen av arvet efter Er. I vissa fall kan en gåva även innebära återbetalningsskyldighet för gåvotagaren.

Utgångspunkten är att en gåva till en bröstarvinge är förskott på arv. Detta innebär att gåvans värde vid gåvotillfället kommer att avräknas från gåvotagarens arvslott vid ett framtida arvskifte. Gåvan påverkar därigenom fördelningen av arvet vid givarens bortgång.

Bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott efter sina föräldrar. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Laglotten begränsar därigenom möjligheten för en förälder att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamentariska förordnanden och även genom vissa gåvor. Har gåvor eller liknande överföringar av egendom skett som gör att laglotten kränks, kan bröstarvingen under vissa förutsättningar kräva återgång av gåvan eller ersättning från gåvotagaren. Det är därför viktigt att innan en gåva sker utreda vilka konsekvenserna blir, så att gåvans syfte inte förfelas.

En mottagen gåva kan ingå i en bodelning vid en äktenskapsskillnad, eller i ett arvskifte, när gåvotagaren går bort. Gåvan kan därigenom tillfalla gåvotagarens makes - eller makas - släkt, vilket kanske inte var den ursprungliga gåvogivarens avsikt. Detta går att undvika genom att gåvobrevet utformas på ett särskilt vis.

Om Ni ger bort fastigheten som gåva skall spansk gåvoskatt betalas av mottagaren. Motsvarande skattesats gäller om fastigheten överförs genom arv. Gåvo- och arvsskatt utgår oavsett om Ni är residenta i Sverige eller i Spanien.

I Sverige utgår ingen gåvoskatt. Dock skall spansk skatt erläggas, då fastigheten är belägen i Spanien.  En genomgång av skattekonsekvenserna måste därför göras innan gåvan genomförs.
Sammanfattningsvis behöver Ni rådgivning inom svensk arvs- och gåvorätt och spansk skatterätt för att en gåva skall kunna genomföras på bästa vis och motsvara Era önskemål.

Vår advokatbyrå har arbetat med dessa frågor under många år.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255