Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Bra betyg för svenska skolan i Fuengirola i skolinspektionsrapport

Annons - Svenska magasinet
Skolan är en plats där elever och lärare trivs

Skolan är en plats där elever och lärare trivs

Bra betyg för svenska skolan i Fuengirola i skolinspektionsrapport

2013-03-12

Svenska skolan i Fuengirola får ett bra resultat i den rapporten som Skolinspektionen sammanställt efter sitt besök i december. Verksamheten i de flesta avseenden motsvarar de krav som ställs i författningarna, skriver inspektörerna i sin rapport.


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

Per Jonsson, rektor vid svenska skolan gläds över rapporten.
- Det är en trevlig rapport som visar att vi är på rätt väg. Skolans huvuduppgift att hjälpa eleverna att nå de kunskapsmål som är uppsatta, här når vi nästan 100 procent. Vi ligger bra till jämfört med skolor i Sverige. Samtidigt uppger eleverna att de har studiero. Detta är tunga, viktiga bitar.
- Sedan ska man ha i åtanke att det inte finns någon skola som inte har brister. Värt att notera i rapporten är att vår gymnasieutbildning inte har några brister.
 
Vid Fuengirolaskolan erbjuds verksamhet från förskola, förskoleklass, grundskolans årskurser 1-9 samt gymnasieutbildning på naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt samt ekonomiskt program. Sammanställningarna av kunskapsresultaten visar på en nära nog hundraprocentig måluppfyllelse.
 
Svenska skolan i Fuengirola har upplevt några turbulenta år med schismer, konflikter, avhoppade och sparkade rektorer i kombination med svaga styrelser samt i några fall inkompetenta personer med ansvar för ekonomin.
Stormen har lagt sig och skolan har blivit en plats där elever och lärare trivs. Det konstaterar Skolinspektionen i sin rapport.
”Nu är skolan en plats där både elever och personal trivs och det är en vänlig atmosfär och förhållningssättet mellan elever och mellan elever och personal är både vänligt och respektfullt” skriver Skolinspektionen i sin rapport och fortsätter:
”Lärarna uppger i intervjuer att de har förtroende för skolledningen och det pedagogiska ledarskapet”.
 
 
Å andra sidan finns det brister på skolan som måste åtgärdas. Det gäller undervisningen i olika ämnesområden som måste samordnas där även lärarna måste samverka med varandra i arbetet. Skolinspektionen menar också att grundskolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen måste utvecklas för att svara mot de krav som författningarna ställer.
 
- Här finns det några bitar att jobba med som den övergripande undervisningen vid grundskolan. Vi har också installerat ett webbaserat system som vi ska börja använda när det gäller skriftliga omdömen. Vi har tre månader på oss att komma in med vår rapporter om vilka åtgärder vi infört, säger Per Jonsson, rektor.
 
Vidare skriver inspektörerna i sin rapport att det systematiska kvalitetsarbetet måste utvecklas liksom att skolan inom språkval ska kunna erbjuda undervisning i minst två av språken franska, tyska och spanska.
- Detta med språkval är historiskt då de flesta väljer att läsa spanska. Det är inte så många elever som har valt att läsa franska och tyska. Blir det inte fler än fem i varje grupp har vi ingen skyldighet att erbjuda tyska eller franska.
 
Om det är lugnt på svenska skolan i Fuengirola finns det andra utlandsskolor som brottas med problem. Den skandinaviska skolan i Bryssel (SSB) är i blåsväder sedan det norska skolverket kommit med svidande kritik, dragit in statsbidraget och krävt återbetalning av tidigare bidrag.
 
Skandinaviska skolan är speciell på det viset att det finns fyra nordiska skolor i en. Efter beskedet från det norska skolverket kommer den norska delen att lägga ned sin verksamhet 19 juni. De norska barnen kan gå kvar på den svenska delen 
 
I Bryssel handlar mest om brister i den ekonomiska förvaltningen och att skolan struntat i att åtgärda brister efter tidigare kritik, rapporterar NTB. Skolan mister godkännande som norsk privatskola efter läsårets slut.
 
Svenska skolverket drog in delar av det svenska statsbidraget 2011 på grund av att Brysselskolan hade oskäligt höga terminsavgifter. En del av skolverkets pedagogiska kritik kvarstår men verket uppger att det svenska bidraget nu är på sin tidigare nivå.
 


"Det är en trevlig rapport som visar att vi är på rätt väg" menar Per JOnsson, rektor vid Svenska skolan i Fuengirola


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255