Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Är fastighetsmarknaden tillbaka till 2000 investeringsnivåer?

Annons - Svenska magasinet

Är fastighetsmarknaden tillbaka till 2000 investeringsnivåer?

2012-09-06

Valutaanalys av SEK, NOK och DKK under de senaste 12 åren-maj 2000 - 2012: Under de senaste 12 åren med undantag för den danska kronan har vi sett Euron variera ganska kraftigt mot dessa skandinaviska valutor. Under denna period har vi också sett huspriserna öka märkbart kraftigt.


Version för utskrift Skicka till en vän

Av: Derek Hennessy ACMA

Detta väcker frågan: - har skandinaviska medborgare det bättre eller sämre nu än under de senaste 12 åren och har fastighetsmarknaden successivt återgått till år 2000 investeringsnivå? När man investerar i fastigheter utomlands finns 6 stora riskscenarier som jag här kommer att diskutera för dessa tre skandinaviska valutor: 

1. Svenska kronor (SEK) 2. Norska kronor (NOK) 3. Danska kronor (DKK)

Scenario 1 – sämsta fall: Har den skandinaviska valutan försvagats mot euron och har huspriserna samtidigt ökat?

Scenario 2: Har den skandinaviska valutan varit stabil i jämförelse med euron och har huspriserna samtidigt ökat?

Scenario 3: Har skandinaviska valutan stärkts mot euron och har huspriserna ökat under samma tid?

Scenario 4: Har den skandinaviska valutan försvagats jämfört med euron och har huspriserna samtidigt sjunkit?

Scenario 5: Har den skandinaviska valutan varit stabil mot euron och har huspriserna samtidigt sjunkit?

Scenario 6 - Bästa fall: Har den skandinaviska valutan stärkts mot euron och har huspriserna sjunkit under samma tid?

Från en investerings riskperspektiv är scenario 3 och 4 mindre instabila då den ena kommer att uppväga en del av risken mot den andra. 

Dock har scenario 1 & 2 uppstått många gånger under de senaste 12 åren som jag kommer att diskutera mer i detalj för varje valuta nedan.

Det finns möjligheten till ytterligare två scenarier där huspriserna kan förbli stabila och den skandinaviska valutan kan förstärkas eller försvagas i jämförelse euron.  Jag har inte med dessa två scenarier i min rapport eftersom dessa scenarier inte har inträffat under denna 12 års period.

Euro – Svenska kronan (EUR:SEK)

Om man tittar på grafen nedan under de senaste 12 åren, har den svenska kronan försvagats mot euron med 3 kronor mellan 2000 och 2009. Följaktligen under samma tidsperiod har huspriserna i Spanien 
ökat betydligt. 
Således har svenska investerare under nio år varit fast i scenario 1 – sämsta fall då fastighetsbubblan nådde sin topp och euron stärkts kraftigt mot kronan. 
Under de senaste tre åren har vi sett en gradvis förändring mot scenario 6 - bästa fall där den svenska kronan har stärkts mot euron med nästan tre kronor och fastighetspriserna fortsätter att falla i Spanien. 
Således för svenska fastighetsinvesterare återgår valutakursen gradvis till nivån på 
€ 1: 8 SEK mot 2000 och enligt min åsikt är fastighetspriserna på väg tillbaka till verkligt värde, alltså priser sett mot 2000.
 
Slutsats: 
Även om bostadspriserna fortsätter att sjunka, är det ur ett investeringsperspektiv, enligt min mening, en väldigt bra tid att börja leta efter fynd på bostadsmarknaden i Spanien. 
På grund av valutans styrka och de låga fastighetsprisernas i Europa finns några mycket attraktiva investeringsmöjligheter att utnyttja om du har svenska kronor att investera i fastigheter.
 
Euro – Norska kronan (EUR:NOK)
Om man tittar på grafen nedan har under de senaste 12 åren den norska kronan försvagats jämfört med euron med 2 NOK mellan 2003 och 2009. Men, från 2000 till 2003 stärktes den norska kronan mot euron med 1 NOK. 
Således har norska investerare upplevt scenario 3 under denna period, där huspriserna i Spanien ökat avsevärt tillsammans med den tillfälliga styrkan i NOK. 
Mellan 2003 och 2009 har norska investerare varit fast i scenario 1 - sämsta fallet då fastighetsbubbla nådde sin topp och euron stärkts kraftigt mot NOK. 
Men igen, liksom med Sverige, under de 3 senaste åren har vi sett en gradvis förändring scenario 6 - bästa fall där den norska kronan har stärkts mot euron med nästan 2 NOK och fastighetspriserna fortsätter att falla i Spanien. 
För norska fastighetsinvesterare har valutaväxling återvänt till € 1: 7,5 NOK som år 2000 och enligt min åsikt är fastighetspriserna på väg tillbaka till sitt verkliga värde, priser sett under 2000.
 
Slutsats: 
Även om bostadspriserna fortsätter att minska från ett investeringperspektiv, i min mening, är det nu en väldigt bra tid att börja leta efter fynd på bostadsmarknaden i Spanien. På grund av valuta och de låga fastighetspriserna i Europa finns mycket attraktiva investeringsmöjligheter att dra nytta av om du har norska kronor att investera i fastigheter.
 
Euro – Danska kronan (EUR:DKK)
 Om man tittar på grafen nedan under de senaste 12 åren har danska kronan varit ganska stabil runt 1 € : 7,5 DKK. 
Således har danska investerare upplevt scenario 2 för perioden 2000 till 2009 där även huspriserna i Spanien ökat markant och det var lite eller ingen valutarisk (vinst eller förlust). 
Men under de senaste 3 åren har vi sett en förändring från scenario 2 till scenario 5. Enligt min åsikt, är fastighetspriserna här på väg tillbaka till verkligt värde priser sett under 2000.
 
Slutsats: 
Även om bostadspriserna fortsätter att minska från en investerares perspektiv, i min mening, är det nu en väldigt bra tid att börja leta efter fynd på bostadsmarknaden i Spanien. Med frånvaron av de valutakursvinster som är fallet för svenska och norska investerare som sker i Scenario 6 - Best Case Scenario.
 
Sammanfattning: 
Huspriserna kommer att fortsätta att sjunka i Spanien. Bankerna försöker bli av med sina fastigheter från sina balansräkningar. Detta kommer att försvaga euron ytterligare jämfört med de skandinaviska valutorna. Således ur ett investeringsperspektiv, enligt min mening, är det en väldigt bra tid att börja leta efter fynd på bostadsmarknaden i Spanien.Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2020 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 120 000 per månad, över 2 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255