Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Vad finns det för mekanismer inom EU mot bortförande av barn?

Annons - Svenska magasinet

Vad finns det för mekanismer inom EU mot bortförande av barn?

2011-02-10

Det förekommer tyvärr att separerade och skilda föräldrar vägrar att överlämna barnet till den andre föräldern till exempel efter semesterperioder, i strid mot en dom som fastställer hur vårdnad, umgänge och boende ska fördelas mellan föräldrarna


Version för utskrift Skicka till en vän

Om föräldrarna dessutom bor i olika länder kan den juridiska processen för att lösa detta problem vara långvarig, men inom EU finns regler som förenklar verkställandet av domar i andra medlemsstater.

Med stöd av Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar kan en dom från en domstol i ett EU-land verkställas i ett annat EU-land, utan att något särskilt förfarande för erkännande och verkställighet behöver inledas i den medlemsstat där det bortförda barnet befinner sig.

En ny dom från EU-domstolen (22 december 2010) klargör detta:
”Vid olovligt bortförande eller kvarhållande av ett barn bör barnet omedelbart återföras, och i det syftet bör Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 [om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (nedan kallad 1980 års Haagkonvention)] fortsätta att tillämpas, med de kompletteringar som följer av bestämmelserna i denna förordning, särskilt artikel 11. Domstolarna i den medlemsstat dit barnet olovligt har förts eller där det kvarhålls bör kunna motsätta sig ett återförande i särskilda fall, om det finns vägande skäl. En sådan dom bör dock kunna ersättas med en senare dom av domstolen i den medlemsstat där barnet hade hemvist före det olovliga bortförandet eller kvarhållandet. Om den sistnämnda domen innebär att barnet skall återlämnas, bör återlämnandet verkställas utan att något särskilt förfarande för erkännande och verkställighet behöver anlitas i den medlemsstat där det bortförda barnet befinner sig".

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: [email protected]
Ulrica Jonsson, Skandinavisk Representant, IURA Despacho Jurídico, tlf: 618 418 336.


Vår tacksamhet
Tiden går så fort, men någon gång år 2008 inledde vi vårt samarbete med Svenska Magasinet. I och med detta knackade vi på dörren till en stor familj: Tidningens läsare. Efter ett tag fick vi de första tecknen på läsarnas gensvar, intresse för våra kommentarer och artiklar. Vi mottog även de första idéerna från våra vänner, Svenska Magasinets läsare, alltid lika nyfikna och ivriga för att få lösningar på de många frågeställningar som bekymrade dem i vardagslivet.

Idag har dessa begynnande och anspråkslösa kontakter blivit mycket mer tillitsfulla, talrika och modiga. Många är de läsare, som genom att anta vår inbjudan, har framställt sina frågor och funderingar kring många olika spörsmål. Vi kan inte göra annat än att uttrycka vår djupa tacksamhet för era idéer, er nyfikenhet och ert mod att framställa alla slags sammanhang och lösningar. Detta har berikat oss och öppnat vår syn för vilka ärenden som verkligen berör läsarna.

Det är inte mer än rätt att vi fortsätter att informera om de mest brännande och aktuella juridiska frågorna och om de nya utmaningarna inom vår yrkesverksamhet. Den ytterst allvarliga krisen som berör Spanien kommer utan tvekan att öppna en horisont av modernitet, konkurrenskraft och respekt för medborgaren som blivit offer för en byrokratisk outhärdlig bur, många gånger orättvis och i de flesta fall nedslående.

Det kommer att bli fascinerande om detta sker. Där kommer vi att vara med. Det lovar vi.
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255