Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Vad är ”sociedad de capital” (kapitalbolag)?

Annons - Svenska magasinet

Vad är ”sociedad de capital” (kapitalbolag)?

2010-10-13

Den 1 september 2010 trädde den nya lagen om “Sociedades de Capital” i kraft. Det innebär en sammanslagning av reglerna för spanska aktiebolag, (“sociedades anónimas”), bolag med begränsat ansvar, (“sociedades de responsabilidad limitada”), börsnoterade aktiebolag, (“sociedades cotizadas”) och kommanditbolag med vissa aktieandelar, (“sociedades comanditarias por acciones”). Dessa får nu en gemensam benämning och kallas “sociedades de capital”.


Skicka till en vän

Denna lag gör bolagens åligganden mer enhetliga gällande bolagsstämma samt upplösning och avveckling av bolagen.

Från och med godkännandet av den nya lagen “Ley de Sociedades de Captial”, är minimikapitalet som krävs för att bilda ett bolag med begränsat ansvar (“sociedad limitada”), tre tusen euro och för ett aktiebolag (“sociedad anónima”), sextio tusen euro.
Inom ramen för nyheterna som den nya lagen introducerar, bör man betona den möjlighet som den allmänna styrelsen har att kunna samlas var som helst på inhemskt eller utländskt territorium, likaså uppkomsten av börsnoterat aktiebolag (”sociedad anónima cotizada”), och den generella skyldigheten att utan undantag framlägga årsredovisning för revisor.

När det gäller starten av bolagens juridiska karaktär, fastställer den nya lagen som begynnelsepunkt den dag då man upprättar det juridiska dokumentet för bolagsbildande inför notarius publicus, såvida det inte uttryckligen anges i stadgarna att detta aldrig kan ske innan utställandet av det juridiska dokumentet för bolagsbildande, borsett från när det innebär en ombildning. Om ett år har förlöpt från det att bolaget bildades och bolaget ännu inte skulle ha registrerats, tillämpas de normer som är förutsedda för civilbolag, om bolaget skulle ha verksamhet.

Den nya regleringen av de bolag som gemensamt går under benämningen “sociedades de capital”, innebär alltså att det till slut ges en enda laglig lösning på de olika juridiska tolkningar som härstammar från den mångfald av normer som finns beträffande bolagen.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: [email protected]
Ulrica Jonsson, Skandinavisk Representant, IURA Despacho Jurídico, tlf: 618 418 336.
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255