Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Sol, D-vitamin och hjärta

Det är fel att skylla på fetthaltiga dieter och högt kolesterol vid hjärt- och kärlsjukdomar, menar den brittiske gastroenterologen Dr David Grimes från Machesteruniversitetet. I tjugo års tid har han arbetat på sin forskningstes som nu resulterat i en bok Vitamin D and Cholesterol. I boken för han fram tesen att desto högre nivå av D-vitamin i blodet, ju mindre risk för hjärtsjukdomar


Av Matti Tolonen, Dr Med, Docent

Han iakttog att många asiatiska invandrare blev hjärtsjuka efter att ha flyttat till det mycket solfattigare England. De som bodde i de norra delarna av England löpte en högre risk för hjärtsjukdomar än de i de södra delarna, oavsett vilken diet invånarna höll.
Grimes byggde vidare på studien genom att undersöka solnivåerna på de olika platserna och fann ett klart samband mellan hur mycket sol invånarna fick och antalet hjärtsjuka på platsen.  Hjärtpatienter lider av "breddgradsjukan" (latitude sickness). Länken är D-vitamin. Dess huvudkälla är ju solljuset, även om vi får en liten daglig dos, mellan 5 och 7 mikrogram av dieten.

Vårt dagliga behov är dock mycket större, menar Grimes. Han är inte längre en ensam röst. Hans åsikter styrks nu av nya rön från hela världen. Till exempel finska statens Institut för hälsa och välbefinnande publicerade nyss en större studie, som visar ett samband mellan låg D-vitaminhalt (S-D-25) i serumet och hjärtdödlighet. Och vid American Heart Associations årsmöte rapporterades en studie som omfattade över 27.000 personer, i över 50-års ålder, att lågt S-D-25 ökar risken för hjärtsjukdom med 45 procent och risken för hjärtdöd med hela 77 procent.

Vår hud innehåller ett ämne, skvalen (som även finns i olivolja), som omvandlas till 7-hydroxykolesterol. Solljuset omvandlar det vidare till D-vitamin, men får huden inte solljus så omvandlas det till kolesterol. S-D-25-halten hos nordbor (som inte tar D-vitamin som kostillskott) är oftast under 40 nmol/l, medan den optimala halten är mellan 75 och 250. Den bygger upp immunförsvaret mot så gott som mot alla kroniska sjukdomar från åderförkalkning, depression och allergier till cancer. Har Dr Grimes rätt, så behöver vi inte lägga om kosten utan bara ta D-vitamin som kosttillskott. D-vitamin har hittills betraktats som ett ointressant vitamin att forska kring, eftersom det har traditionellt förknippats endast vid rachitis och benskörhet, men nu har det blivit ett hett ämne. Bara ifjol kom det över 2.000 vetenskapliga D-vitaminstudier. En av dem, publicerad i tidskriften Neurology, anknyter låg S-D-25 till demens, Alzheimers sjukdom och hjärnatrofi.

S-D-25-analys kostar på Biofac 42,13 euro, och referensvärden är 30-100 ng/ml (75–250 nmol/l). ”Över 90 procent av mina patienter ligger på lägre än 30 ng/ml och det är helt chockande, att 40 % av dem har mindre än 10", säger Dr Grimes. "Bristen kan inte korrigeras genom kostomläggning. Vi ger kosttillskott, 25 mikrogram per dag, eller en injektion på 7500 mikrogram, som räcker för ett helt år. Och patienterna mår bra", säger Dr Grimes.

Dr David Grimes: VITAMIN D And Cholesterol: The Importance Of The Sun, 642 s, Tennison Publishing, £24.95. Finns hos Bookworld i Fuengirola


Vittsjö