Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Vilka avdrag får man göra i sin deklaration?

I förra numret berättade jag vilka inkomster som skall deklareras i Spanien. I detta nummer tar vi upp avdragen i din spanska deklaration. Artikeln har skrivits av Bo Wennertorp som arbetar vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella. Du kan nå Bo på mail wennertorp@hotmail.com


Vi förutsätter att du bor i Spanien och att du skall deklarera dina inkomster i Spanien. Följande avdrag kan bli aktuella.

Det största och viktigaste avdraget är ett grundavdrag på ca 6.000 euro som alla är berättigade till. Du som är pensionär har ett högre grundavdrag. Nästa stora avdrag är om du har en försörjningsbörda mot hemmavarande barn under 25 år. Ju fler barn desto högre avdrag och desto yngre barnen är desto högre avdrag. I din deklaration anger du hur många hemmavarande barn du har och när de är födda. Om du tar hand om dina föräldrar eller svärföräldrar får du även ett avdrag för dem. I din deklaration anger du vilka du försörjer.

Om du själv eller någon som du försörjer är handikappad med minst 33 % får du även ett avdrag för detta.

Om du betalar en pensionsförsäkringspremie till valfritt bolag inom EU får du avdrag med högst ca 10.000 euro per år. Avdragets storlek beror på din ålder.

Räntekostnader och amorteringar på din permanentbostad kan minska din skatt. Dessa betalningar minskar ej inkomsten utan minskar skatten med max ca 1.500 euro. Enbart räntekostnader avseende permanentbostad är avdragsgilla. Om du tex  lånat för att kunna köpa en bil så är dessa räntor ej avdragsgilla. Eftersom du deklarerar dina inkomster i Spanien kan vi förmoda att du bor i Spanien. Om du har en permanentbostad i Sverige som är belånad får du inget avdrag för den bostaden i din spanska deklaration. Om du skulle få detta avdrag skulle du förmodligen inte ha deklarerat i Spanien.

Om du har inkomster i form av utdelning från eget eller andras bolag är du berättigad till ett grundavdrag om 1.500 euro.

Makar har en valfrihet att sär- eller sambeskatta. Man kan skifta år från år. Skillnaden är utnyttjandet av de olika avdragen. Om ena maken inte har någon inkomst så kan den andre maken utnyttja de olika avdragen. I Sverige finns avdrag för resor till och från arbetet. Detta avdrag saknas i Spanien.

Tänk på att en tidningsartikel kanske inte behandlar just din specifika situation. Rådgör därför alltid med en erfaren advokat eller revisor.
Vittsjö