Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ OM MAN VILL STARTA FÖRETAG I SPANIEN?

Som utlänning kan det ibland verka komplicerat att känna till alla moment som man bör tänka på för att öppna en affärsverksamhet i Spanien


Här nedan visar vi på några rättesnören, som vi anser täcker det mest väsentliga. Man kan dock komma att behöva uppfylla mer specifika krav, beroende på vilken typ av företag man ämnar starta.

1) Först och främst, i de fall då affärsverksamheten som skall utövas är en yrkesmässig verksamhet, måste det finnas en person som innehar motsvarande kvalifikation för denna verksamhet. Om denna person har fått sin kvalifikation i utlandet, måste han/hon på något sätt kunna bekräfta sin yrkesmässiga titel. Om personen som ska starta företaget är från ett EU-land, finns en omfattande katalog på yrken och titlar i vilken man kan hitta dess motsvarighet i andra medlemsländer.

2) Ett viktigt beslut är var man vill placera verksamheten. Lokalen kan vara köpt eller hyrd. Vare sig man köper eller hyr, måste man tänka på de generella frågorna av förpliktande karaktär som är de som bör styra operationen: titelinnehavaren av verksamheten, om det finns skulder på lokalen, etc. Man bör dessutom kontrollera att det finns gällande tillstånd för att få bedriva den aktuella affärsverksamheten i den lokalen. I det fall då det redan finns en affärsverksamhet installerad i den lokal som man ska köpa eller hyra, krävs normalt att man betalar ett pris för de möbler, installationer, maskineri och klientel som redan finns. Det är viktigt att man kontrollerar maskinernas korrekta funktion och om de är helt betalda eller ej.

3) Beträffande skyldigheter gentemot kommunen, måste man ansöka om ett öppningstillstånd. Gällande dokument och handlingar som man behöver presentera, är en mer eller mindre invecklad process, beroende på vilken typ av affärsverksamhet man ämnar starta.
Om man köper eller hyr en lokal med en redan installerad affärsverksamhet i funktion, finns redan ett öppningstillstånd, (licencia de apertura) och då behöver man bara ändra innehavaren av tillståndet. Om originaltillståndet är gammalmodigt och normerna som reglerar vissa förhållanden kan ha ändrats, (t ex elektriska installationer, rökutsläpp, återvinning, etc), måste man eventuellt presentera några tilläggsdokument för att få ändra titeln på innehavaren av verksamheten.

4) Kommunen måste också utfärda den kommunala förordning som reglerar på vilket sätt verksamheten ska utövas, öppettider, etc.

5) Affärsverksamheten kan drivas privat eller som ett bolag. Detta beroende på intressentens situation; hur riskfylld affärsverksamheten är, dess omfattning, om det finns andra egendomar eller ej, de kostnader som man är beredd att åta sig, etc.

6) Till sist måste innehavaren skriva in sig i försäkringskassan (la seguridad social) och den lokala skattemyndigheten (la hacienda). Beroende på om företaget drivs som ett bolag eller i privat regi, finns det vissa olikheter gällande dokumentation, formulär, etc.

Fråga advokaten du också!
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s advokatbyrå. De kommer att besvara frågor i följande nummer. Ni är välkomna att skicka i frågor till: ulrica@iura.es


Vittsjö