Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Bättre skydd vid timeshare?

I början av juni antog den Europeiska Kommissionen ett nytt förslag som skall ge konsumenterna i hela EU ett bättre skydd vid köp och återförsäljning av timeshare – en handel som omsätter mer än 10,5 miljarder euro och ger över 40.000 arbetstillfällen inom EU


Av Göran Rise

Som bekant är timeshare ett tidsdelat boende och innebär att köparen förvärvar en rätt att för en viss tid tillbringa de köpta veckorna eller månaderna i den semesteranläggning, som köparen funnit attraktiv.
Nu gällande regler är från 1994 och har visat sig inte ge tillräckligt skydd för konsumenterna som finns i stora delar av EU, bl.a. i Ungern, Tjeckien och Polen förutom i de väletablerade länderna som Italien, Spanien, Frankrike och Portugal.

Vad är då nytt i kommande förslag?
Det gamla direktivet ersätts av ett modernt, förenklat och tydligt regelverk för timeshare och långfristiga semesterprodukter samt byte och återförsäljning av dem.
De nuvarande bestämmelserna utvidgas så att de också omfattar följande:
Avtal med kortare giltighetstid – avtal på mindre än tre år omfattas.
Lös egendom – bestämmelserna gäller också timeshareandelar i kanalbåtar, husvagnar eller kryssningsfartyg m.m.
Långsfristiga semesterprodukter – här ingår rese- och poängklubbar där konsumenterna betalar t.ex. 3.000 euro för ett lösenord till en webbplats där de oftast får vilseledande löften om ”stora rabatter” på semesterboende, flygresor och hyrbilar.
Återförsäljning av timeshare – många timeshareägare kontaktas av återförsäljare som vill sälja deras andel mot en avgift.
Byte av timeshare – en del timeshareägare betalar en extra avgift för att gå med i en bytesklubb, där de t.ex. kan byta sin vecka på Kanarieöarna mot en vecka i Alperna. Ytterligare krav på information bör garantera att de får en realistisk uppfattning av erbjudandet så att de inte blir besvikna.
Den som är intresserad av de nya reglerna kan erhålla information på http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm
Det är nu Parlamentet och Rådet som skall ta slutlig ställning till förslaget. Det är en stilla förhoppning att detta inte skulle ta lång tid.


Vittsjö