Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Deklarera fastighetsinnehav i Spanien

Glöm inte att du måste deklarera ditt fastighetsinnehav i Spanien även om du är bosatt i Sverige. Du som äger en fastighet eller lägenhet i Spanien måste deklarera denna varje år i Spanien, även om du är bosatt och skriven i Sverige.


I Spanien skiljer man mellan två olika ”fastighetsskatter”. Årligen ska betalas fastighetsskatt (IBI) och sopskatt (basura) till den kommunala skattemyndigheten. Fastighetsskatten betalas på all egendom som har egen lagfart t.ex. villa, lägenhet, förråd och garage.

Enligt spansk lag är alla icke­residenta skyldiga att deklarera en schablonskatt för innehav av fast egendom. I Spanien klassas även lägenhet, förråd och garage som fast egendom. Icke­resident är den som inte är stadigvarande bosatt i Spanien, d.v.s. du som inte har skatterättslig hemvist i Spanien.

Schablonskatten beräknas på taxeringsvärdet (valor catastral), proportionellt fördelat med antalet dagar du har ägt fastigheten. Taxeringsvärdet är det skattevärde som myndigheten ger fastigheten och det uppdateras från tid till annan (du hittar taxeringsvärdet på ditt lokala skattekvitto).

Det spanska skatteåret sammanfaller med kalenderåret, januari till december, och deklarationen skall lämnas in och skatt betalas senast den 31 december året därpå. D v s 2015 års skatt ska betalas senast den 31 december 2016. Varje egendom med egen lagfart, t.ex. villa, lägenhet, garage, eller förråd, ska deklareras var för sig.

Dessutom måste du som hyr ut din fastighet också deklarera dina hyresintäkter. Dessa ska deklareras kvartalsvis. Deklarationen ska lämnas in och skatt betalas till den spanska skattemyndigheten senast den 20 april, 20 juli, 20 oktober och 20 januari.

Om man har sin skatterättsliga hemvist inom ett annat EU­land har man numera rätt att göra avdrag för de kostnader man haft, som är förenliga med uthyrningen och skatten baseras då på nettointäkten. Glöm inte att hyresintäkterna också ska deklareras i det land där du har din skatterättsliga hemvist, t.ex. i Sverige.

Den skatt du betalt i Spanien får du sedan räkna av från den svenska skatten. Det kan bli dyrt om du inte deklarerar och betalar din skatt i tid. Straffavgiften kan uppgå till mellan 50 till 150 % och därutöver tillkommer dröjsmålsränta.

Gonvel & Kamph, är en svensk­spansk advokat­ och skattebyrå med lång erfarenhet inom dessa frågor. Vi kan hjälpa dig med deklarationer och andra skatterättsliga eller juridiska frågor. Välkommen att kontakt Jessica Kamph. Centro Comercial Plaza, oficina 1F (samma som Notarien) Nueva Andalucía

Telefon (+34) 951 51 85 73, e­mail jessica.kamph@gonvelkamph.net
 
Vittsjö