Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Jag får inte ut mina klientmedel, vad kan jag göra?

Min man och jag ägde en trevlig våning i Estepona. För ett par år sedan gick han bort och jag har bestämt mig för att flytta tillbaka till Göteborg och få närmare till barn och barnbarn. Våningen sålde jag förra året och anlitade i samband med det en internationell advokatbyrå. Abogadon fick fullmakt att sköta försäljningen och ta emot betalningen, själv befann jag mig hemma i Göteborg. Nu har snart ett år gått sedan försäljningen och jag har efter flera påtryckningar fortfarande inte fått mina pengar. Vad kan jag göra?


Av Jonas Nordgren, Biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Det är vanligt att del av försäljningslikviden står kvar på säljarens ombuds klientmedelskonto en tid efter att försäljningen genomförts för att användas vid avräkning för plusvalía-skatt, fakturor för el- och vatten, m.m.

Om ditt ombud efter flera påtryckningar inte redovisar dina klientmedel är det allvarligt. Advokat är skyldig att hålla klientmedel åtskilda från övriga medel och föra en särskild redovisning över sådana medel. Begär klienten att få ta del av underlag för transaktioner på klientmedelskontot skall detta utan dröjsmål företes klienten och innestående medel utbetalas enligt instruktion från klienten.

Om ditt ombud inte betalar ut dina klientmedel frivilligt kan vi hjälpa dig med att kontakta honom eller henne för att begära omedelbar utbetalning. Förhoppningsvis rör det sig inte om något annat än ett missförstånd och innestående medel betalas snabbt ut.

Om ombudet inte betalar inom rimlig tid efter att en formell begäran om betalning har framställs, är nästa steg att ge in en anmälan till det lokala advokatsamfundet. Resulterar inte det i att innestående medel utbetalas, får man väcka talan vid domstol och även göra en anmälan om brott.

Vi har på advokatfirman biträtt flera klienter i den här typen av känsliga ärenden och resultatet har i de flesta fallen varit gott och klienterna har fått sina pengar - ibland efter att vi vidtagit rättsliga åtgärder.

Du är välkommen att kontakta oss för ett första möte. Då lämnar vi dig, utan kostnad, en offert på arbetet efter att vi fått möjlighet att prata med dig och bildat oss en uppfattning om förutsättningarna i ditt ärende.


 
Vittsjö