Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Marknadsobservation: Ny trend för inflation

SENASTE KVARTALETS FINANSIELLA DATA uppvisar en ändrad trend för inflation i Europa och konsumentpriser börjar öka. ECBs nollräntepolitik, kvantitativa lättnader och billigare Euro har lett till att marknadens inflationsförväntningar har återvänt samt att långräntorna har börjat krypa uppåt.


Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: ruben@hagakapital.se, +34 616 854 498


Frågan är uppenbar, står vi inför en enorm obligationsbubbla? Och hur dramatiska kommer utflöden från obligationer bli när långräntorna fortsätter upp. Ett försiktigt antagande är att investerare inte kommer fortsätta köpa långa räntepapper som i reala termer har negativ avkastning. Exempelvis ger 1 % räntehöjning på en 30 årig obligation ger ett minskat nuvärde på – 30 %.

Frågan är vilka tillgångsslag har investerare att välja på när nuvärdet på obligationsmarknaden slaktas.
Vrider vi klockan tillbaks till 2008 och tittar på vilka tillgångsslag som investerare flydde till när den globala aktiemarknaden tog stryk så var det just Obligationer och Guld.

Vid denna tidpunkt var långa Obligationer ett mycket bra alternativ då räntorna var höga, och i takt med en lång period av fallande räntor kunde investerare glädja sig åt en kraftig ökning i Obligationspriser.
Samtidigt ökade intresset för guld och köparna tryckte upp guldpriset. Spotpriset noterades till 1840 dollar per uns 30 augusti 2011. Investerarnas intresse för guld har sen dess svalnat och spottpriset är i skrivande stund 1193 dollar per uns.

Frågar kvarstår, hur trångt blir det i dörren när bubblan spricker och vilka tillgångsslag finns det välja på
Priset på lönsamheten för aktieinvesteringar i USA börjar å bli obekvämt högt (P/E) dok är det sannolikt att brist på alternativ kommer tvinga investerare öka risken i jakten på real avkastning. Dok är det omöjligt för aktiemarknaden att absorbera ett dramatiskt utflöde från Obligationer.
Om vi räknar bort Obligationer som ett sannolikt tillgångsslag närmaste 3 åren samt ett avtagande intresse för aktier så är det högst sannolikt att Guld får ökad uppmärksamhet från investerare.
Om detta är fallet blir frågan: hur tar vi rygg på guldpriset om man inte vill köpa guldet fysiskt.
Tittar vi på dom största guldbolagen så har lönsamheten senaste åren tagit mycket stryk då guldpriset i perioder har varit lägre en produktionskostnaderna.

Omfattande omställningar med god hjälp av lägre energikostnader har tagit ned produktionskostnaderna. För många ligger kostnaden nu på mellan 800 och 900 dollar per uns och lönsamheten har återvänt. I termer av Price Book handlas dessa kring 0,85 när dom historiskt på samma marginal har handlats på 2,5.
Skulle guldpriset öka med 10 % och produktionskostnaden är 900 dollar per uns ökar lönsamheten med ca 40 % för bolaget.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta mig.
Vittsjö