Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Behöver jag advokat för att köpa lägenhet i Spanien?

Svaret på Din fråga är, att det behöver Du! Jag skall kort motivera varför.


 

 

Av advokat Göran Rise

Lägenhet är enligt spansk rätt fast egendom, liksom en fristående villa. Regelverket som styr köp av lägenhet/villa är i huvudsak detsamma i spansk rätt och i fortsättningen nämner jag köpet såsom köp av fastighet.

I Sverige är det ovanligt att en advokat medverkar i ett förhållandevis okomplicerat köp av en fastighet. Parterna brukar låta en mäklare sköta de nödvändiga dokumenten och övriga frågor.

I Spanien är det tvärtom praxis att såväl säljare som köpare anlitar var sitt ombud. Mäklarens uppgift är inte att genomföra själva köpet utan endast att sammanföra säljare och köpare.

När Du skall välja advokat måste Du vara noggrann och försäkra Dig om att han/hon kan spansk fastighetsrätt och gärna också svensk familjerätt, eftersom svensk rätt kommer att styra Dina personliga rättsförhållanden i fastigheten.

Det åligger den advokat som Du utsett att noggrant undersöka ägarförhållandena till fastigheten, belastningar i fastigheten, bygglov, att godkännande finns att ta fastigheten i bruk, eventuella obetalda fastighetsskatter, eventuella obetalda räkningar på el, vatten, comundidad (samfällighetsförening) m.m. innan Du förbinder Dig att betala någon handpenning, som normalt är 10 % av köpeskillingen.

I samband med att handpenning betalas upprättas ett s.k. privat avtal, i vilket alla villkor för köpet skall medtagas när köpet fullföljes inför spansk notarius publicus. Denne upprättar slutligen köpehandlingen, escrituran.

Jag brukar dessutom alltid rekommendera köparen att göra en noggrann besiktning av fastigheten för att få helt klarlagt dess skick, då den alltid i Spanien säljes i ”befintligt skick”.

I jämförelse med svensk rätt har Du en mer långtgående undersökningsplikt vid köp i Spanien. Härtill kommer att säljaren kan vara bosatt i annat land, vilket kan medföra betydande svårigheter att föra eventuell skadeståndstalan mot denne p.g.a. fel och/eller brister i fastigheten vid köpet. 

Köpehandlingarna upprättas givetvis på spanska och om Du inte är familjär med språket behöver Du någon som kan översätta dessa till Dig.

På min advokatbyrå upprättar vi avtalen både på spanska och svenska som en service för våra svenska klienter.

Jag upprepar vad jag inledningsvis skrev: Köp aldrig en fastighet utan advokathjälp. Det kan sluta med katastrof.

 Vittsjö