Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Vilka är de nya fördelarna med att köpa bostäder i Spanien?

Ingen är ovetande om den allvarliga ekonomiska kris som påverkar Spanien i dag. En kris som huvudsakligen beror på att fastighetsbubblan har spruckit. I vardagsspråk kallas krisen för crisis del ladrillo (tegelstenskrisen). Det byggdes allt för många bostäder. Bankerna gav alla möjliga förmåner till lån. De enskilda personernas skuldsättning för köpet av bostäder till onormalt höga priser, överskred alla försiktighetsgränser.


Av abogado Tomás Fernández García
 
Den nya spanska regeringen är emellertid medveten om nödvändigheten av att återge förtroendet till fastighetsmarknaden, genom att skapa ett system som är seriöst och starkt, men som är hållbart och utan ”bubblor” och i och med detta inte överge en av landets största rikedomar, tillsammans med turismen.
 
I denna riktning har nyligen den spanska regeringens ministerråd (Consejo de Ministros del Gobierno), vidtagit vissa åtgärder, intressanta åtgärder vilka vi informerar läsarna om:
 
Den första åtgärden, en viktig åtgärd av skattemässig karaktär, har varit att upprätta en skattebefrielse på 50 procent på de intäkter eller realisationsvinster som man erhåller på försäljningen av fastigheter, vad det gäller förvärv av bostäder och lokaler mellan den 11 maj och den 31 december detta år. Det vill säga, alla de fastigheter som förvärvas då, kan i framtiden säljas med denna viktiga och attraktiva skatteförmån.
 
Samtidigt införs skattebefrielser på 60% för beskattningen av IRPF, Impuesto Renta de las personas físicas (Inkomstskatt för privatpersoner), för de icke residenta ägare som hyr ut sina bostäder. Denna skattebefrielse kan uppgå till 100% om dessa ägare är bosatta i EU.
 
Hyreskontraktens längd med automatisk förlängning av hyresavtalen förkortas från 5 till 3 år och från 3 till 1 år, beroende på varje fall. På detta sätt är inte hyresvärden bunden till ett så långt hyresavtal som det aktuella hyresavtalet har krävt.
 
Till sist en mycket viktig åtgärd, om den situation skulle uppstå att hyresgästen inte betalar, kommer det inte längre bli nödvändigt med ett rättsligt förfarande för att erhålla ett utslag om avhysning. Processen förenklas, då det endast blir nödvändigt med en notarieuppmaning, eller en rättslig, som kan beordra om att återlämnande av fastigheten ska ske inom loppet av tio dagar. Det vill säga, förfaringssättet för avhysning har förenklats väsentligt.
 
Det handlar om viktiga åtgärder som den eventuelle icke-residenta investeraren bör känna till. Därtill den väsentliga prissänkning på bostadsmarknaden, som är motsvarande 50% av priserna innan krisen och i vissa fall ännu mer. Den spanska fastighetsmarknaden börjar utan tvekan bli attraktiv igen.
 
Fråga advokaten
Denna text är skriven av Tomás Fernández García, abogado på IURA Despacho Jurídico S.L.P. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es. Ulrica Jonsson, Skandinavisk representant, IURA Despacho Jurídico S.L, tlf: 618 418 336.
Vittsjö