Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Vilka är varje ägares rättigheter och befogenheter rörande en samägd vägg?

I vår förra artikel gav vi bakgrunden till vad en samägd vägg innefattar och i enlighet med vad vi nämnde i artikeln, ska vi nu klargöra vilka som är varje ägares rättigheter och befogenheter rörande en samägd vägg.


Som vi nämnde, bekostas reparationer och uppförande av samägda väggar och underhåll av samägda stängsel, häckar och diken av samtliga fastighetsägare som nyttjar desamma, i proportion till en vars rättigheter.
Dock kan man som ägare avstå från nyttjandet av väggen och därmed inte behöva betala dessa kostnader, med undantag för om väggen är bärande i dennes egen fastighet.
Å andra sidan, om ägaren av en fastighet som stöder sig mot en samägd vägg vill riva fastigheten, kan han göra detta, men han måste då avstå från samägandet och har skyldigheten att genomföra alla nödvändiga reparationer och konstruktioner för att undvika skadorna som rivningen kan förorsaka den samägda väggen.

En annan fråga som uppstår är: Kan man höja en samägd vägg?
Svaret är ja, men den ägare som vill höja väggen ska bekosta höjningen själv och betala ersättning till de övriga ägarna för de skador som bygget orsakar, även om skadorna bara är tillfälliga.
På samma sätt ska ägaren som vill höja väggen även stå för kostnaderna för underhåll av den del av väggen som har höjts eller om väggens grund har gjorts djupare, i förhållande till hur den var tidigare.
Om det visar sig att den samägda väggen inte håller för en höjning och delar av väggen, eller hela väggen skulle rasa, har den ägare som försökt höja väggen skyldigheten att återuppbygga den och bekosta detta själv. Om det skulle bli nödvändigt att göra väggen bredare för att kunna bygga upp den på nytt, ska ägaren ge av sin egen tomtmark till att bredda väggen.

Har de övriga ägarna rättigheter till förhöjningen eller fördjupningen av muren?
De övriga ägarna som inte har bidragit till förhöjningen, fördjupningen eller att göra muren bredare, kan erhålla rättigheterna till samägande genom att de proportionellt betalar beloppet för bygget och hälften av värdet av ytan av den tomt som man har använt sig av för att bredda muren.

Vilken nyttjanderätt har varje ägare av den samägda väggen?
Varje ägare av en samägd vägg kan nyttja den i proportion till den rättighet som var och en av dem har i densamma; varje ägare kan alltså bygga genom att stödja sitt bygge mot den samägda väggen, eller föra in bjälkar till hälften av väggens bredd, men utan att detta hindrar det gemensamma nyttjandet för de övriga ägarna.
För att kunna använda sig av sin rättighet i den samägda väggen, måste ägaren dessförinnan ha fått medgivande från de övriga ägarna i den samägda väggen.  Om ägaren inte får ett medgivande från de övriga ägarna, måste en tekniker fastställa de nödvändiga villkoren för att det nya bygget inte ska skada de övriga ägarnas rättigheter. 
 
Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokat Zoraida Caballero Carrasco, abogada på IURA Despacho Jurídico S.L.P. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Skandinavisk representant, IURA Despacho Jurídico S.L, tlf: 618 418 336 begin_of_the_skype_highlighting            618 418 336      end_of_the_skype_highlighting.


Vittsjö