Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Dokumenten du bör ha med i bilen

Guardia Civil jobb är gränsbevakning, grövre brottslighet, terrorism, narkotika- och månniskosmuggling samt övervakning av motorvägarna i Spanien.
Guardia Civil jobb är gränsbevakning, grövre brottslighet, terrorism, narkotika- och månniskosmuggling samt övervakning av motorvägarna i Spanien.
Vilka dokument bör man ha med sig i bilen? Vad händer om du inte har rätt dokument med dig? Här får du veta vad som gäller. Dessutom är det tillåtet att ha med sig kopior av de obligatoriska dokumenten på villkor att de är vidimerade av den spanska trafikmyndigheten.


Av Elin Petersson

La Dirección General de Tráfico (Trafikverket) fordrar att förarna har med sig de dokument som intygar att personen får köra fordonet och att fordonet är i rätt skick, enligt en artikel i La Opiníon de Málaga.
I allmänhet, allteftersom åren går från det att man tagit sitt körkort, förringar man lätt betydelsen av att medföra dessa dokument, vilket kan vålla bekymmer i det minst anade ögonblicket. En rutinkontroll på vägen eller en mindre trafikolycka kan klart och tydligt visa på vikten av att ha med sig och lämpligen också uppdatera de olika tillstånden och cirkulationsdokumenten.

Kopior
I allmänhet, Trafikverket DGT erbjuder en tidsfrist på tio dagar för att lägga fram de dokument som föraren inte har med sig. Många förare har inte uppdaterat sin dokumentation och andra visar sig motvilliga till att ha med sig dokumenten i fordonet för att undvika att handlägga alla papper på nytt i händelse av stöld, en rädsla som är mycket utbredd framför allt mellan moped- och motorcykelförare, enligt artikeln i La Opinión de Málaga.
Emellertid bör dessa förare veta att myndighetens representanter godtar att man har med sina kopior istället för originaldokumenten på villkor att de är vidimerade av den spanska trafikmyndigheten i kommunen. Att ha med sig dem istället för originalen innebär inte några böter.

Körkortet
De grundläggande dokumenten är det rosa körkortet där det närmare anges vilken körkorts typ och vilken fordonstyp innehavaren får köra. Straffet om man kör utan körkort ett fordon som kräver B1 körkort ligger på 400 euros och 150 euros när det gäller motorcyklister.
De spanska motsvarigheterna till motormännens riksförbund och flera konsumentföreningar har redan begärt av den statliga regeringen att man skapar hårdare straff till de förare som inte har körkort precis som i länder såsom Frankrike där straffet för att köra utan körkort är ett år i fängelse.


PRAKTISK GUIDE

1) KÖRKORT
Att köra bil utan körkort kan leda till upp till 900 euros i böter. Om man har körkort men inte har det med hamnar boten på 10 euro. Om man har körkortet med sig men det har gått ut är boten 150 euro. Dessutom om man har körkortet med sig men om bostadsadressen är gammal är boten 60 euro.

2) TRAFIKSKATT
Detta är den kommunala skatten som varje fordonsinnehavare bör betala för innehavet av fordonet och vem det än är som kör bilen bör kunna lägga fram dessa papper. Obetald trafikskatt kan bötesbeloppet bli på upp emot 900 euros. Om du inte har kvittot med dig kan bötesbeloppet bli 10 euro. Fel adress kan ge böter på 60 euro.

3) INTYG FRÅN BILBESIKTNINGEN (ITV)
Bilar som är äldre än 4 år - 5 för motorcyklar och 6 för husvagnar - måste gå igenom den tekniska besiktningen. Om det senaste besiktningsprotokollet inte är giltigt varierar bötesbeloppet på mellan 150 till 900 euros. Om intyget hålls kvar hos bilbesiktningen och man kör trots det, är böterna på 450 euros. Om du har intyget men man inte har det i bilen kostar det 10 euros.

4) BILBESIKTNINGSETIKETTEN
Gällande etikett från bilprovningen bör sitta på fordonets framruta. Om man inte har etiketten fastklistrad där eller om den är gammal kan man fråntas körkortet och man får 10 dagar på sig att gå igenom besiktningen. Om man kör omkring med ett fordon utan att det har gått igenom besiktningen ligger böterna mellan 94 och 1.503 euros.

5) BILFÖRSÄKRINGEN
Det är obligatoriskt att ha med sig det senaste kvittot på betalningen av bilförsäkringen som garanti för täckningen av skador av tredje person. Om man har försäkring men inte har med sig kvittot är böterna 60 euro. Om man inte har tecknat någon försäkring skiftar bötesbeloppet mellan 600 och 3.000 euros.
Källa: La Opinión de MálagaMånga dokument måste man hålla reda på!
Många dokument måste man hålla reda på!
Vittsjö